πρόωρος

"ΚΑΠΝΙΖΩ ΕΛΑΧΙΣΤΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΩ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ;"