πρόγραμμα

Πανελλήνιο Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά, ξεκινά Πανελλήνιο Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής γι’ αυτά,με αφετηρία την Πλατεία Συντάγματος.

Παιδική Παχυσαρκία: Η Ελλάδα στη 2η θέση

Η εισαγωγή του μαθήματος της μαγειρικής, προτείνεται τώα από τους ειδικούς μιας και το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις στη χώρα μας. Η Ελλάδα έρχεται δεύτερη στην παιδική παχυσαρκία μετά τις Η