προσοχή

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν τα παιδιά παίζουν στο μπαλκόνι;

Ποια μέτρα πρεπει να λαμβανονται για την ασφάλειά του κι όχι μόνο.

Πώς να αντιληφθείτε ότι κάποιος είναι παιδόφιλος

Διαβάστε τις οδηγίες της ΕΛΑΣ και ενημερωθείτε