δικαιολογητικά

Εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Δικαιολογητικά, προυποθέσεις και κριτήρια. Αιτήσεις από τις 25 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου.

Πρώτη μέρα στο κολυμβητήριο

....εντυπώσεις και συμβουλές από μια «αρχάρια» μαμά. Aπό την Ιουλία Ανωμερίτου

Οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς ξεκίνησαν..

Διαβάστε ποιά υποχρεωτικά- ειδικά δικαιολογητικά χρειάζεστε!