Εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Δικαιολογητικά, προυποθέσεις και κριτήρια. Αιτήσεις από 25 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου

Εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ


Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί 2013 2014 ξεκινά από τις 25/07/2013 οπότε και άρχισαν να κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των μητέρων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοξενίας νηπίων και βρεφών απο παιδικούς σταθμούς .

60.000 άνεργες ή εργαζόμενες μητέρες θα επιδοτηθούν απο το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί ωστε τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς σταθμούς, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία ή να μπορούν να εργάζονται.

Τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια  φέτος άλλαξαν ιδιαίτερα ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια.

Μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2013 2014 είναι το εισοδηματικό όριο που ορίστηκε απο την ΕΕΤΑΑ και είναι 30000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα από 40000 ευρω που ήταν το 2012.

Συγκεκριμένα:

Το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» πήρε… πράσινο φως και μέσα στις επόμενες ημέρες αρχίζουν από τους γονείς οι καταθέσεις των δικαιολογητικών χρηματοδότησης για τους δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των μητέρων που ενδιαφέρονται, θα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις προαναφερθείσες ιστοσελίδες της ΕΕΤΑΑ( ,http://www.eetaa1.gr/index1.html), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr) από τις 25 Ιουλίου.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου και μόνο ταχυδρομικά. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Οι εγγραφές των παιδιών στους σταθμούς πρέπει να γίνουν από 2 Σεπτεμβρίου μέχρι 13 Σεπτεμβρίου.

Ποιοι έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες με οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει:
- Τις 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά
- Τις 35.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τρία ή τέσσερα παιδιά και
- Τις 40.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω.

Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής θα υποβάλλονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών ή απλή φωτοτυπία με επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

Τα δικαιολογητικά είναι:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. Για τις αλλοδαπές μητέρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει, απαιτείται και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης).

3.Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011).

4. Οι μητέρες που θα ενταχθούν θα πρέπει να εργάζονται ή αν είναι άνεργες, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας.Για κάθε κατηγορία απαιτούνται διαφορετικά δικαιολογητικά.

5. Αίτηση που βρίσκετε στο http://www.eetaa1.gr/index1.html και την συμπληρώνετε.

Οι αιτήσεις διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr) οι οποίες θα ενεργοποιηθούν εντός των ημερών.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ΕΕΑΤΑΑ (25/7-2/8) και στον φάκελλο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται το εξής κείμενο: "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ".

Οι διευθύνσεις στις οποίες μπορείτε να απευθύνεστε ανάλογα με την περιοχή σας είναι οι εξής:

Διευθύνσεις
Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.ΕΤΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1. Γραφεία Αθηνών
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα για Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Ανατολ. Μακεδον& Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

2. Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας
Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος – Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη, για Κεντρική Μακεδονία

3. Γραφείο Θεσσαλίας
Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος - Τ.Κ. 41222, Λάρισα  για Θεσσαλία, Δυτ. Μακεδονία, Ήπειρο και Ιόνιο