Bρείτε τον αριθμό πεπρωμένου του παιδιού

Από τον Μανο Μηκιδη,
Αριθμολόγος - Μαθηματικός

Αναλύστε την ημερομηνία γέννησης του παιδιού σας και βρείτε τον αριθμό πεπρωμένου και την σημασία του

Αναλύοντας την  ημερομηνία γέννησης του παιδιού μας…

“Omnia in numeris sita sunt….
……Τα πάντα είναι κρυμμένα μέσα στους αριθμούς”

Η αριθμολογία είναι η επιστήμη που μελετά την φιλοσοφία των αριθμών.Τα πορίσματα κι οι πληροφορίες που προκύπτουν από την μελέτη αυτή, βρίσκουν εφαρμογή στην πραγματικότητα,βοηθώντας να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητα μας.

Δυο από τις βασικότερες παραμέτρους μιας αριθμολογικής ανάλυσης είναι ο ονομαστικός αριθμός που  προκύπτει από το πλήρες όνομα του ατόμου και ο αριθμός πεπρωμένου που εξάγεται από την ημερομηνία γέννησης του.

Ο αριθμός πεπρωμένου, μας παρέχει πληροφορίες για το πως είναι καλύτερο να εξελιχθεί η ζωή του αναλυομενου,δηλαδή ποιος είναι o  κατάλληλος τρόπος δράσης για να βιώνει την πραγματικότητά του ήρεμα, γαλήνια με ψυχοσωματική ισορροπία.

Ο αριθμός αυτός εκφράζει  τα πιθανά εμπόδια που θα αντιμετωπίσει το άτομο και που θα πρέπει να υπερβεί. Αποτελεί δε το “βιβλίο” τις ζωής μας, τον δρόμο πάνω στον οποιο πρέπει να βαδίσουμε.

Για τον συμβουλευόμενο, ο αριθμός πεπρωμένου αποτελεί μια ένδειξη αλλά και μια πρόκληση, χαρακτηρίζοντας ολόκληρη την ύπαρξή του, αφού δείχνει τις ευκαιρίες που θα έχει ώστε να αφομοιώσει σωστά  το “μάθημα” του,  εστιάζοντας σε  πρόσωπα κι συνθήκες που θα "συναντήσει" στο διάβα του. Είναι αριθμός σταθερός που δεν μπορεί να αλλάξει με κανέναν τρόπο επειδή προέρχεται από την ημερομηνία γεννήσεως κι αποτελεί θεμέλιο λίθο τις εξέλιξης μας.

Έτσι λοιπόν μπορούμε, υπολογίζοντας τον αριθμό πεπρωμένου  του παιδιού μας ,να συλλέξουμε πολλές πληροφορίες που μας βοηθούν στην διαπαιδαγώγησή του και κυρίως στην διαχείριση των σημείων εκείνων που χρήζουν προσοχής.

Ας δούμε μέσα από ένα παράδειγμα πως υπολογίζεται αυτός ο αριθμός.

Έστω ότι έχουμε να μελετήσουμε την ημερομηνία γέννησης: 12-5-2007
Αυτό που κάνουμε είναι   να προσθέσουμε τους αριθμούς της ημερομηνίας γέννησης,δηλαδη:

1+2+5+2+0+0+7=17*

Τελικά μετατρέπω σε μονοψήφιο και  έχω: 17 1+7= 8

Άρα στο παράδειγμα μας ο αριθμός πεπρωμένου είναι το 8

(*):στο σημείο αυτό, αν αθροίζοντας, “συναντήσουμε” τους αριθμούς 11 ή  22 δεν τους ανάγουμε σε μονοψήφιο.Οι αριθμοί αυτοί ονομάζονται “κύριοι αριθμοί” κι μελετώνται ξεχωριστά

Εφαρμόζοντας τώρα αυτή την μέθοδο υπολογισμού για την ημερομηνία γέννησης του παιδιού μας θα έχουμε:

Αριθμό πεπρωμένου 1:

Το βασικό μάθημα των παιδιών 1 είναι η αυτονομία κι η ανεξαρτησία στην λήψη αποφάσεων,να αποφεύγουν δηλαδή να ομαδοποιούνται και να ακολουθούν την πεπατημένη οδό. Θα πρέπει να γαλουχηθούν,               εξ’ αρχής με τέτοιο τρόπο ώστε να μάθουν να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, αποφεύγοντας να “παραδίδουν” τις τύχες τους στους άλλους. Στο παιδί 1 ταιριάζει η άμεση δράση, ο αυθορμητισμός, οι καινοτόμες λύσεις κι εφαρμογές. Τόσο η έμφυτη ηγετική του τάση, όσο και η εσωτερική του δύναμη καθιστούν απαραίτητο για αυτό το παιδί να ακολουθήσει τις παρορμήσεις του κι με στοχευμένη προσπάθεια να υλοποιήσει τα πιστεύω του. Η αρνητική πλευρά τις δόνησης του 1 είναι ο υπέρμετρος εγωισμός, η υπερβολή που μπορεί να οδηγήσει στην δυσαρμονία, ο υπεροπτικός τρόπος που εμποδίζει το παιδί να δεχτεί τις σωστές συμβουλες των άλλων. Όταν το παιδί 1  παρουσιάζει μια εικόνα αναποφάσιστου στο να δράσει, ράθυμου ή υπερβολικά “συντηρητικού” χρειάζεται την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των γονιών του.

Διάσημοι με αριθμό πεπρωμένου 1:

Jacques Cousteau, Jack Nicholson, Jim Morrison, Larry King, Sting, Tom Hanks

Αριθμό πεπρωμένου 2:

Τα παιδιά που το πεπρωμένο τους βρίσκεται στην δόνηση του 2 πρέπει να μάθουν να είναι συμπαθή  κι αγαπητά στους άλλους.Ο δρόμος τους είναι ο δρόμος της αρμονίας κι της ειρήνης, του τακτ και της διπλωματίας. Ο ρόλος τους είναι να πείθουν να συμφιλιώνουν, να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά για έναν κοινό σκοπό. Είναι παιδιά που θα γίνουν καλοί φίλοι, αξιόπιστοι συνεργάτες, που θα δουλέψουν με υπομονή και προσοχή χωρίς να επιθυμούν να επιβληθούν στους άλλους. Είναι άτομα της ομάδας που θα δράσουν ήρεμα για να προωθήσουν άλλους. Η αρνητική εκδήλωση του κραδασμού 2, μπορεί να δίνει ένα παιδί υπερβολικά ντροπαλό ακόμα κι αναποφάσιστο έως  αδιάφορο - απαθές. Έτσι λόγω τις αστάθειας που αναπτύσσεται, δεν προσφέρει στην ομάδα άρα απομακρύνεται από τον σκοπό του ,που είναι η συνεργασία. Τότε οι γονείς των παιδιών 2 θα πρέπει να τα ενθαρρύνουν, προτρέποντάς τα σε δράση γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί η χαμηλή αυτοεκτίμηση κι  η συναισθηματική τρωτότητα τους.

Διάσημοι με αριθμό πεπρωμένου 2:

Bill Clinton, Jackie Kennedy, Jennifer Anniston, Madonna, Barack Obama, Richard Burton

Αριθμό πεπρωμένου 3:

Το παιδί που περπατά στον δρόμο του 3 πρέπει να μάθει την εκφραστικότητα κι την πηγαία εξωτερίκευση του εαυτού του. Ίσως παρουσιάζει ένα ιδιότυπο ταλέντο με τον προφορικό ή γραπτό λόγο, που χρησιμοποιεί σαν μέσο για να αυξήσει την κοινωνικότητά του, την διάχυσή του στην ευρύτερη ομάδα. Πρέπει να κατανοήσει ότι κάποιος γίνεται ευκολότερα αποδεκτός σε μια παρέα, όντας ζεστός, φιλικός και “ανοιχτός”. Αυτό λοιπόν που καλείται να “δουλέψει” με τον εαυτό του είναι η ικανότητά του να επικοινωνεί, η δεξιότητά του να ανταλλάσσει πληροφορίες με καθαρό κι ευκρινή τρόπο. Οι καλλιτεχνικές ασχολίες, οι πνευματικές δημιουργίες, ότι προάγει την έμπνευση κι εξάπτει την δημιουργική φαντασία φαίνεται ότι βοηθα το παιδί αυτό να έρθει σε επαφή με τα βαθύτερα θέλω του. Η αρνητική εκδήλωση τις δόνησης 3 μπορεί να δώσει ένα παιδί που έχει επιμονή, που θέλει να επιβάλλει την θέληση του στους άλλους αποκλίνοντας από τον δρόμο του. Οι γονείς των παιδιών 3 θα πρέπει να τα βοηθούν στο να ορίζουν ένα συγκεκριμένο στόχο, ώστε να μην διασκορπίζουν την ενέργειά τους.

Διάσημοι με αριθμό πεπρωμενου 3:

John Τravolta, Pierce Brosnan, Christina Aguilera, David Bowie, Jodie Foster, Hillary Clinton

Αριθμό πεπρωμένου 4:

Το μάθημα που πρέπει να πάρει το παιδί με κραδασμό 4 είναι η σταθερότητα, η τάξη και η υπομονή. Το άτομο αυτό μαθαίνει από νωρίς στην ζωή του ότι πρέπει να βασίζεται σε στέρεο έδαφος για να μπορέσει να οικοδομήσει, να χτίσει σε γερά θεμέλια. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το παιδί 4 θα επιλέξει επαγγέλματα που είναι πρακτικά και “γήινα” κι θα αναζητήσει ένα καλά οργανωμένο σύστημα για να το ακολουθήσει. Θα εργαστεί με αρκετή πειθαρχία, θα κοπιάσει πολύ αν χρειαστεί, θα αφοσιωθεί με όλη του την προσοχή στην επίτευξη του στόχου. Αρέσκεται στο να συστηματοποιεί, να ομαδοποιεί, να τακτοποιεί γι’ αυτό και θα συναντήσουμε αρκετά 4 σε διοικητικές θέσεις. Χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, αναλύοντας σε βάθος το θέμα του, είναι σε θέση να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη και να ολοκληρώνει επιτυχημένα το έργο του. Η αρνητική όψη του κραδασμού 4 μας δίνει ένα παιδί αυτοπεριορισμένο στις ιδέες του, εγκλωβισμένο σε ανούσιες λεπτομέρειες. Προσοχή ακόμα χρειάζεται στο να μην υπάρχει ισχυρογνωμοσύνη ή τάση επιβολής στους άλλους.

Διάσημοι με αριθμό πεπρωμενου 4:

Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Frank Sinatra, Nicole Kidman, Brad Pitt, Demi Moore

Αριθμό πεπρωμένου 5 :

Για το παιδί 5 το πιο ουσιώδες μάθημα στο σχολειo της ζωής είναι να μάθει την δημιουργική χρήση της ελευθερίας του. Είναι παιδιά ανήσυχα κι σχετικά ανυπόμονα αλλά ιδιαίτερα έξυπνα με οξυμένη αίσθηση και εξερευνητικό πνεύμα. Πράγματι τα ταξίδια, το εξωτερικό, το να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες θα είναι για τα άτομα αυτά στόχος ζωής, καθώς έχουν την μοναδική ικανότητα να προσαρμόζονται εύκολα σε οποιαδήποτε αλλαγή, σε κάθε απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών της καθημερινότητάς τους. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τα παιδιά αυτά “συλλέκτες” εμπειριών που θα πρέπει να μάθουν τον σωστό διαχωρισμό των εμπειριών αυτών, ώστε να κρατούν τις ωφέλιμες για την εξέλιξή τους. Τα παιδιά 5 με έναν έντονο ενθουσιασμό θα κυνηγούν πολλούς στόχους, γιατί είναι λάτρεις του καινούργιου, του διαφορετικού. Η αρνητική πλευρά του κραδασμού 5 οδηγεί τα άτομα αυτά σε ηθελημένο περιορισμό τις ελευθερίας τους μετατρέποντας την ζωή τους σε μια άνοστη, “τακτοποιημένη” ρουτίνα. Επίσης η υπερβολική χρήση αυτής τις ελευθερίας οδηγεί σε συνεχείς αλλαγές κι υπέρμετρες απολαύσεις απομακρύνοντας τα 5αρια από την ισορροπία.

Διάσημοι με αριθμό πεπρωμενου 5:

Steven Spielberg, Abraham Lincoln, Angelina Jolie, Liv Tyler, Catherine Zeta-Jones, Mick Jagger

Αριθμό πεπρωμένου 6:

Η ευθύνη που έχουν τα παιδιά του μονοπατιού 6 είναι να μάθουν να αναλαμβανουν….ευθύνες!! Είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτά να καταλάβουν τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν μέσα από την υπηρεσία, την προσφορά , την προστασία τους στην οικογένεια, στους συγγενείς, στους φίλους. Είναι παιδιά με λεπτή αίσθηση της ισορροπίας, και αυξημένη αισθητική αντίληψη που μπορούν να μεταδώσουν στο περιβάλλον τους ομορφιά κι αρμονια.Τα 6αρια είναι ζεστά κι φιλικά άτομα και πάντα θα ενεργούν εξισορροπητικά σε καταστάσεις που το απαιτούν. Αγαπούν την τελειότητα και την αρμονία και θα αναζητήσουν να εκφράσουν τον συναισθηματικό τους κόσμο μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Θα δούμε πολλά παιδιά 6 σε ρόλο συμβούλου, σε ρόλο “διαπραγματευτή” όπως επίσης και σε ρόλο εκπαιδευτή . Γενικότερα είναι  ικανοί διπλωμάτες, και δρουν υπεύθυνα και βοηθητικά σε όσους του το ζητήσουν. Εδώ όμως είναι το σημείο που θα πρέπει να προσέχουν τα 6αρια: Να γνωρίζουν την διαχωριστική γραμμή μεταξύ βοήθειας κι παρέμβασης να μην πιέζουν αλλά να χρησιμοποιούν πειθώ. Επίσης μια αρνητική εκδήλωση του κραδασμού 6 είναι η δυσφορία στο να αναλάβουν ευθύνες, πράγμα που εναντιώνεται στην ουσία του δρόμου τους.

Διάσημοι με αριθμό πεπρωμενου 6:

Christopher Reeve, Albert Einstein, Eddie Murphy, Robert De Niro, Michael Jackson

Αριθμό πεπρωμένου 7:

Αυτό το μονοπάτι οδηγεί στην κρυμμένη αλήθεια της ζωής, την γνώση του ίδιου του εαυτού και εκείνος που το περπατά έχει νόηση και διαίσθηση όπως επίσης και  ικανότητα να σκέπτεται βαθιά. Τα παιδιά του κραδασμού 7 είναι “μοναχικά” με την έννοια ότι έλκονται περισσότερο από τον κόσμο του πνεύματος παρα από τα καθημερινά τετριμμένα πράγματα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να μάθουν να διαχειρίζονται αυτήν την μοναχικότητα προς όφελός τους, για να αποκτήσουν το  «γνώθι σαυτόν» και να μην προσκολλούνται στην ύλη. Τα παιδιά 7 μπορεί να δείχνουν λίγο “αινιγματικά” και κρατημένα αφού αντικείμενό τους είναι η ενδοσκόπηση. Η αναζήτηση ενός δικού τους τρόπου να κάνουν τα πράγματα. Θα διαβάσουν, θα διαλογιστούν, θα ερευνήσουν με στόχο να γνωρίσουν “de profundis” το αντικείμενο της μελέτης τους. Η αρνητική εικόνα του κραδασμού 7 οδηγεί τα παιδιά αυτά σε απομόνωση, στην απουσία επαφών και φίλων, που είναι απαραίτητο να τους διαλέγουν προσεκτικά ώστε να συνεισφέρουν στην εξέλιξή τους. Επίσης η προσκόλληση ενός “7” σε υλικές απολαύσεις και χρήματα, αποτελεί εμπόδιο στην ομαλή εξέλιξη τις ζωής του, της “αποστολής” του..

Διάσημοι με αριθμό πεπρωμενου 7:

Eric Clapton, Antonio Banderas, Julia Roberts, Marilyn Monroe, Mel Gibson

Αριθμό πεπρωμένου 8:

Στο ταξίδι της ζωής τα παιδιά με αριθμό πεπρωμένου 8, καλούνται να επιτύχουν την οικονομική πρόοδο και την υλική ευημερία. Πρέπει να εκπαιδευτούν από νεαρή ηλικία με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους και να τονωθεί η φιλοδοξία τους. Τα παιδιά 8 θα έχουν μια ξεχωριστή ικανότητα στην οργάνωση και στον “χειρισμό” των άλλων θα μπορούν δηλαδή να παίρνουν τον έλεγχο και με αξιοπιστία να διοικούν και να εκτελούν, να υλοποιούν σχέδια, φέρνοντας πάντα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Είναι άτομα που δεν κυνηγούν χίμαιρες, είναι ρεαλιστές, πρακτικοί άνθρωποι και μπορούν να εμπνεύσουν τους άλλους για την επίτευξη ενός στόχου. Ο σκοπός τους θα πρέπει να είναι η επιτυχία, η δύναμη πάνω στην ύλη, στα χρήματα αλλά με τρόπο που να ωφελούνται και οι άλλοι από αυτό. Θα είναι οι διευθυντές, οι αρχηγοί μια ομάδας με κοινό σκοπό και όραμα. Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί είναι η κακή χρήση της δύναμης, της εξουσίας, που τους κάνει να χάνουν τον σεβασμό τους προς τους άλλους. Πρέπει να καταλάβουν ότι θα διοικούν με βάση την έμπνευση, το όραμα, που μεταδίδουν στους πολλούς και όχι με τον άκαμπτο και τυραννικό τρόπο.

Διάσημοι με αριθμό πεπρωμένου 8:

Paul Newman, Barbra Streisand, Elizabeth Taylor, Richard Gere, Whoopi Goldberg

Αριθμό πεπρωμένου 9:

Διαβαίνοντας το μονοπάτι 9  μαθαίνουμε από παιδιά να λειτουργούμε προσφέροντας στους συνανθρώπους, δείχνοντας αδιάκοπα το γνήσιο ενδιαφέρον μας προς τους άλλους. Είναι σημαντικό για τους ταξιδιώτες του 9 να αισθάνονται ότι οι πράξεις τους υπηρετούν το γενικότερο σύνολο γιατί μονο έτσι νιώθουν πραγματική ευτυχία. Τα παιδιά 9 έχουν πολλές φορές όνειρα “ουτοπικά” και υψηλό ιδεαλισμό, μεγάλη συμπόνια. Αυτό είναι και το μάθημά τους: το δόσιμο χωρίς όρους, η προσφορά. Η δημιουργική τους ικανότητα και η αυξημένη τους κοινωνικότητα θα τα οδηγήσει σε καλλιτεχνικές ασχολίες. Η διάθεση για υπηρεσία μπορεί ακόμα να δώσει πολιτικούς, γιατρούς, εκπαιδευτικούς. Πιστεύουν ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και σαν μεταρρυθμιστές που είναι, κάνουν μακρόπνοα σχέδια που πολλές φορες δεν έχουν πρακτική βάση. Και ακριβώς αυτό το σημείο θέλει προσοχή: Η τάση τους για ονειροπόληση. Είναι απαραίτητο τα άτομα αυτά να τιθασεύσουν  τις “μεγαλόστομες” παρορμήσεις τους, αναζητώντας πρακτικούς τρόπους εφαρμογής των οραμάτων τους. Πρέπει να κατανοήσουν ότι τα μεγαλόπνοα σχέδια είναι άχρηστα χωρίς μια ρεαλιστική μέθοδο υλοποίησης τους.

Διάσημοι με αριθμό πεπρωμενου 9:

Robin Williams, Whitney Houston, Harrison Ford, Jimi Hendrix, Kurt Russell, Mahatma Gandhi.