Σακχαρώδης διαβήτης

Σακχαρώδης διαβήτης και παιδιά: Τι πρέπει να κάνουμε για να τον αποφύγουμε;