Το Χαμόγελο του Παιδιού

Πανελλήνιο Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά, ξεκινά Πανελλήνιο Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής γι’ αυτά,με αφετηρία την Πλατεία Συντάγματος.