Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε παιδίατρο που αρνήθηκε να δώσει δεδομένα υγείας του παιδιού του σε εν διαστάσει σύζυγο

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων σε ιδιώτη ιατρό (παιδίατρο) εγκατεστημένη στην Χαλκίδα εξαιτίας της άρνησης της να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης (άρ. 15 παρ. 1 ΓΚΠΔ) σε δεδομένα υγείας ανηλίκου.

Συγκεκριμένα το αίτημα υποβλήθηκε από τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος βρισκόταν σε διάσταση με τη σύζυγο. Η γιατρός αρνήθηκε την παροχή πληροφοριών υγείας προς τον πατέρα, αναγνωρίζοντας μόνο την μητέρα ως πρόσωπο που είχε το σχετικό δικαίωμα.


Ο πατέρας του ανήλικου παιδιού προσέφυγε στην Αρχή και μετά την παρέμβαση της , η ιατρός δέχθηκε να χορηγήσει τα αιτούμενα δεδομένα μέσω του δικηγόρου της, που ήταν επίσης εγκατεστημένος στην Χαλκίδα, στον οποίο και χορήγησε σφραγισμένο φάκελο με τα δεδομένα.

Παραβίαση

Η Αρχή δέχθηκε ότι η γιατρός παραβίασε και την προβλεπόμενη από το άρθρο 12 παρ. 1 ΓΚΠΔ υποχρέωση διευκόλυνσης της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης με τον καθορισμό του συγκεκριμένου αποκλειστικού τρόπου πρόσβασης στα δεδομένα, που προϋπόθετε τη μετάβαση του καταγγέλλοντος από την Αθήνα στην Χαλκίδα (απόσταση 80 χλμ) και μάλιστα κατά την διάρκεια του lockdown και της επιβολής μέτρων απαγόρευσης μετακινήσεων εκτός νομού Αττικής.

Το γεγονός, σύμφωνα με το dikastiko.gr,  ότι ο καταγγέλλων δεν μετέβη στη Χαλκίδα προς παραλαβή του φακέλου εξαιτίας της απαγόρευσης μετακίνησης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από το δικαίωμα πρόσβασης και η Αρχή απέρριψε τον σχετικό ισχυρισμό.