Καταργείται το χρηματικό αντίτιμο για τις φοιτητικές εστίες

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Ένα έξοδο λιγότερο για τις οικογένειες, που έχουν παιδιά - φοιτητές, που σπουδάζουν μακριά από την πόλη τους και διαμένουν σε εστίες.

Τέλος στο χρηματικό αντίτιμο για τη διαμονή των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες προβλέπεται στην απόφαση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), την οποία υπογράφει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, Άννα Ροκοφύλλου.


Υπενθυμίζεται ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ασκεί την οικονομική διαχείριση των φοιτητικών εστιών.

Η συγκεκριμένη απόφαση για κατάργηση του χρηματικού αντίτιμου για τη διαμονή των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες, έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των φοιτητικών συλλόγων σε σχέση με τη φοιτητική μέριμνα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, εισάγεται «α) Κατάργηση του χρηματικού αντίτιμου για τη διαμονή των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες των οποίων το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ασκεί την οικονομική διαχείριση. β) Εξουσιοδότηση της προέδρου Δ.Σ / Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τυχόν ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης».

Υπενθυμίζεται ότι ένα ελάχιστο συμβολικό αντίτιμο, ήταν της τάξεως των 15 ευρώ το μήνα, με φοιτητές να αδυνατούν να πληρώσουν ακόμα κι αυτό.