Συμπεριφορά

Βοηθήστε τα παιδιά σας να αναπτύξουν δημιουργική σκέψη

Η δημιουργικότητα στα παιδιά δεν συνδέεται ούτε με τον δείκτη νοημοσύνης τους, ούτε με την απόδοση τους στο σχολείο. Η δημιουργική σκέψη αποτελεί μία σπουδαία νοητική ικανότητα η οποία με κατάλληλη άσκηση και αγωγή μπορεί να βελτιωθεί σε όλα τα παιδιά.