Άδεια ειδικού σκοπού: Ποιοι γονείς τη δικαιούνται τώρα που ανοίγουν τα σχολεία;

Από την ερχόμενη Δευτέρα σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις τα σχολεία θα ανοίξουν και οι γονείς θα χρειαστεί να προσαρμοστούν ξανά σε ένα καινούριο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο θεωρήθηκε σκόπιμο να αναφερθεί η άδεια ειδικού σκοπού καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί όντως να χορηγηθεί.

Για τη λήψη της άδειας άδειας ειδικού σκοπού παρατίθενται συγκεκριμένα σημεία για τη διαδικασία και τον τρόπο χορήγησης:

  • «Οι γονείς, οι οποίοι είναι και οι δύο εργαζόμενοι, θα πρέπει με κοινή υπεύθυνη δήλωση να προσδιορίσουν ποιος από τους δύο θα ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ή να ορίσουν συγκεκριμένα διαστήματα κατά τα οποία θα μοιραστούν το ευεργέτημα της άδειας ειδικού σκοπού.
  • Σε περίπτωση που ο ένας γονέας εργάζεται με μισθωτή εργασία και ο άλλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, τότε την ειδική άδεια τη δικαιούται κανονικά ο μισθωτός γονέας.
  • Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορονοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ ή σύνταξη αναπηρίας.
  • Ειδικά, σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων, το δικαίωμα της άδειας ασκείται αποκλειστικά από τον γονέα που έχει την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα του παιδιού.
  • Αν τα παραπάνω ασκούνται από κοινού, τότε μπορούν να κάνουν χρήση και οι δύο με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση (είτε ο ένας αποκλειστικά, είτε να μοιρασθούν την ειδική άδεια σε διαστήματα, τα οποία κοινοποιούν στον εργοδότη τους με υπεύθυνες δηλώσεις που του υποβάλλουν)».

Σημαντική βέβαια είναι η διευκρίνιση: «Αν ο ένας εκ των εργαζόμενων γονέων ασκεί τα καθήκοντά του με τηλεργασία ή τυγχάνει η σύμβαση εργασίας του σε αναστολή λόγω υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία απασχολείται, ή χαρακτηρισμού της τελευταίας ως πληττόμενης, τότε ο έτερος εργαζόμενος γονέας, δεν τυγχάνει δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού»