Τρίμηνη άδεια με αποδοχές σε αστυνομικούς με τρία τέκνα και άνω

Δημοσιεύθηκε στις

Οι άδειες λόγω απόκτησης ενός παιδιού αποτελούν ένα... γρίφο. Άσε που για να τις λάβεις, τις περισσότερες φορές πρέπει να διαπραγματευτείς σκληρά: είτε αφορά το Δημόσιο τομέα και είτε τον ιδιωτικό. Το συμπέρασμα είναι ότι κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα δικαιώματα του και να τα διεκδικεί.

Αυτό έκανε και αστυνομικός που ενώ απέκτησε τέταρτο παιδί, η υπηρεσία που εργάζεται αρνήθηκε να του χορηγήσει τρίμηνη άδεια με αποδοχές. Ο αστυνομικός προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη και κέρδισε!.


από τη Μαργαρίτα Αργυροπούλου

Το χρονικό της υπόθεσης

Κατά την άποψη της υπηρεσίας, η εν λόγω άδεια χορηγείτο μια φορά στην υπηρεσιακή σταδιοδρομία του αστυνομικού, με την γέννηση του τρίτου τέκνου, και όχι για κάθε τέκνο άνω του τρίτου. Η αιτιολόγηση αυτή βασιζόταν σε ανάλογη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων όπως προέκυπτε από εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, έτους 2008.

Στο πλαίσιο εξέτασης αντίστοιχων αναφορών δημοσίων υπαλλήλων, που αφορούσαν ανάλογα αιτήματα που απορρίφθηκαν από τις υπηρεσίες τους, βάσει της προαναφερθείσας αιτιολογίας, ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη κατά τα έτη 2018 και 2019 στο τότε Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επισημαίνοντας ότι, ουδόλως προκύπτει από το σχετικό άρθρο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα η ερμηνεία της παραπάνω εγκυκλίου, ότι η γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (και το τμήμα αυτής που χορηγείται με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω) χορηγείται άπαξ στη σταδιοδρομία του υπαλλήλου και όχι για κάθε τέκνο ξεχωριστά. Το υπουργείο, με νέα εγκύκλιο τον Απρίλιο του 2019, ανακάλεσε την σχετική οδηγία της προηγούμενης εγκυκλίου, εναρμονιζόμενομε τις επισημάνσεις και τις συστάσεις της ανεξάρτητης αρχής.

Στην ίδια κατεύθυνση με τη νέα εγκύκλιο, τον Δεκέμβριο του 2019 τροποποιήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει τις άδειες του αστυνομικού προσωπικού και θεσπίστηκε ρητά, κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ότι, διάστημα τριών μηνών της γονικής άδειας ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω.

Το αίτημα του αναφερόμενου αστυνομικού για χορήγηση της εν λόγω άδειας ικανοποιήθηκε, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.