Τι είναι η «ευρωπαϊκή εγγύηση» και πώς θα προστατεύσει τα παιδιά από την κρίση

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

«Τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει στα παιδιά η κρίση COVID-19, επιδεινώνοντας τον κίνδυνο φτώχειας, επηρεάζοντας σοβαρά την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία και αυξάνοντας τον κίνδυνο έκθεσής τους σε βία και κακοποίηση» επισημαίνει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε την Πέμπτη και με το οποίο οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση  «ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά», κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην εκπαίδευση, την περίθαλψη, τη στέγαση, την οικογενειακή στήριξη και την παιδική μέριμνα, διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των παιδιών.


«Το παιδί είναι πρωτίστως παιδί, ανεξάρτητα από την εθνοτική καταγωγή, το φύλο, την ιθαγένεια ή το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, το καθεστώς διαμονής του ή το καθεστώς του ως μετανάστη», υπογραμμίζει το ψήφισμα που εγκρίθηκε με 545 θετικές ψήφους, έναντι 24 αρνητικών και 119 αποχών.

Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για κάθε παιδί, την πρόληψη φαινομένων πρόωρης εγκατάλειψης του συστήματος εκπαίδευσης και τη διασφάλιση ισότιμης ως προς το φύλο πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς από την προσχολική ηλικία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών Ρομά, των παιδιών με αναπηρίες και των παιδιών μεταναστών.

Ειδικά για τα παιδιά των μεταναστών και προσφύγων, σημειώνεται ότι η κατάστασή τους πρέπει να βελτιωθεί. Να πρέπει να δοθεί έμφαση στην οικογενειακή επανένωση και στις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, αίροντας τα εμπόδια για την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και προγράμματα ένταξης. Το κείμενο απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να αποφεύγουν την κράτηση παιδιών και να εγγυώνται ότι θα ορίζονται νόμιμοι εκπρόσωποι και κηδεμόνες για ασυνόδευτα ανήλικα.

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η οποία έχει αυξηθεί λόγω της πανδημίας και του περιορισμού της κυκλοφορίας, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα ιδρύματα προστασίας έχουν καταστεί εξαιρετικά απρόσιτα.

Είκοσι τρία κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει την οδηγία του 2011 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, γεγονός το οποίο οι ευρωβουλευτές θεωρούν απαράδεκτο.

Το ψήφισμα ζητεί επίσης να σταματήσει, στη νομοθεσία και στην πράξη, η παιδική εργασία, καθώς και την πρόληψη όλων των μορφών βίας και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των καταναγκαστικών γάμων, της εμπορίας ανθρώπων, των βασανιστηρίων, των δολοφονιών τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της αιμομιξίας, της αναγκαστικής εγκατάλειψης του σχολείου και της χρήσης παιδιών ως στρατιωτών.

«Η τρέχουσα πανδημία έχει επιδεινώσει τις ανισότητες που βιώνουν τόσα πολλά παιδιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τα αναγκαία κονδύλια για την προστασία τους και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό της φτώχειας, της σεξουαλικής κακοποίησης και της εκμετάλλευσης», δήλωσε ο εισηγητής Χουάν Φερντάντο Λόπεζ Αγκιλάρ (Σοσιαλιστές, Ισπανία) κατά τη διάρκεια της συζήτησης.