Τι αλλάζει στις απουσίες και τις βαθμολογίες των μαθητών γυμνασίου και λυκείου;

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Σημαντικό θέμα με τη βαθμολόγηση των μαθητών των γυμνασίων και των λυκείων για το Α' τετράμηνο έχει προκύψει, καθώς ένα πολλοί καθηγητές εξέφρασαν τη δυσκολία τους να αξιολογήσουν τις επιδόσεις των μαθητών, επικαλούμενοι την τηλεκπαίδευση και τον ανεπαρκή αριθμό διαγωνισμάτων.

Επιμέλεια: Μαργαρίτα Αργυροπούλου


Το υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιό του προς τα σχολεία, ενημέρωσε ότι οι καθηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να βάλουν «παύλα» αντί για βαθμό, στην περίπτωση που το μάθημα διεξήχθη για λιγότερο από 10 ώρες συνολικά.

Μεγάλο ποσοστό μαθητών είχαν δυσκολίες στη σύνδεσή τους με το διαδίκτυο ή μηδενική πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση, συνεπώς έχασαν πολλές ώρες διδασκαλίας χωρίς δική τους ευθύνη.

Για τον λόγο αυτόν η βαθμολόγηση δεν θα γίνει, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι εκαπιδευτικοί δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ανάλογη απόφαση αναμένεται και για τις απουσίες των μαθητών, κάτι το οποίο θα εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί το β ́ τετράμηνο.

Πιο συγκεκριμένα η εγκύκλιος του υπουργείου αναφέρει:

«Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών/τριών και στην κατάθεση βαθμολογίας Α΄ Τετραμήνου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ., Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

- Η καταχώριση των απουσιών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών/τριών θα εξετασθεί κατά το τέλος του Β΄ Τετραμήνου.

- Για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο ενδεχομένως διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δύναται να μην κατατεθεί βαθμολογία εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Τι αλλάζει στις απουσίες και τις βαθμολογίες των μαθητών γυμνασίου και λυκείου;