παχυσαρκια

Οδηγίες στους γονείς για τη διατροφή στην παιδική ηλικία

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι γνωστοί οι κίνδυνοι της υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή. Το υπερβάλλον βάρος, η αιτιολογική συσχέτιση του ζωικού λίπους των τροφών με τις καρδιοπάθειες, η…

Πολυκυστικές Ωοθήκες

Ο γυναικολόγος Χάρης Χηνιάδης αναλύει το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών που ταλαιπωρεί αρκετές γυναίκες

Παιδική παχυσαρκία: Είναι κληρονομική τελικά;

Σύμφωνα με απόψεις επιστημόνων κατόπιν βρετανικής μελέτης υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο ο δείκτης μάζας σώματος (η αναλογία βάρους προς ύψος) ενός παιδιού κατά μέσο όρο οφείλεται κατά περίπου 20%…