κάπνισμα

Εγκυμοσύνη και Κάπνισμα: Οι συνέπειες στο παιδί μετά τη γέννηση (μέρος 2)

Εγκυμοσύνη και Κάπνισμα: Οι επιδράσεις στην εξέλιξη της κύησης (μέρος 1)

Ανωμαλίες του πλακούντα Έρευνες σχετικά με τις επιδράσεις του μητρικού καπνίσματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην μορφολογία του πλακούντα έχουν δείξει μια σειρά από ιστολογικές αλλαγές που μειώνουν τη…

Oι 6 πιο συχνές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

..Και οι απαντήσεις από τον μαιευτήρα- γυναικολόγο Χάρη Χηνιάδη