Πρώιμοι δείκτες του αυτισμού

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Η αυτιστική διαταραχή εμφανίζεται πριν την ηλικία των 3 ετών.

Πρώιμοι δείκτες του αυτισμού

Πολλοί ερευνητές δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον εντοπισμό των πρώιμων δεικτών του αυτισμού σε επίπεδο επικοινωνίας, κοινωνικότητας και συμπεριφοράς.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κάποιες χαρακτηριστικές συμπεριφορές που «κρούουν τον κώδικα του κινδύνου» νωρίτερα από αυτήν την ηλικία, με αποτέλεσμα να προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό στους γονείς σχετικά με την πιθανή ύπαρξη Αυτιστικής Διαταραχής (Γκονέλα, 2006).

Τέτοια ανησυχητικά σημάδια σχετικά με την επικοινωνία είναι:

 • Η έλλειψη αντίδρασης στο άκουσμα του ονόματος του, 
 • Η έλλειψη έκφρασης των επιθυμιών του, 
 • Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου
 • Η απουσία συλλάβων (μπα, μα) σε ηλικία 12 μηνών, δηλωτικών κινήσεων με τα χέρια σε ηλικία 16 μηνών, αυθόρμητων φράσεων των 2 λέξεων σε ηλικία 24 μηνών
 • Η παρουσία ηχολαλίας και η μερική ή ολική απώλεια κοινωνικών δεξιοτήτων. 
 • Επιπλέον, τα παιδιά δεν ακολουθούν οδηγίες, μοιάζουν σα να είναι κωφά, αδυνατούν να ακολουθήσουν το βλέμμα κάποιου άλλου, καθώς και να κοιτάξουν μαζί με ένα άλλο άτομο κάποιο αντικείμενο.

Ανησυχητικά χαρακτηριστικά σχετικά με την κοινωνικότητα είναι :

 • Η έλλειψη κοινωνικού χαμόγελου, 
 • Η επιθυμία για μοναχικό παιχνίδι, 
 • Η έλλειψη βλεμματικής επαφής και προσοχής. Τα παιδιά αυτά μοιάζουν να βρίσκονται στον δικό τους κόσμο, αδιαφορούν για τους γύρω τους και δεν προσφέρουν βοήθεια. 

Όσο αφορά τη συμπεριφορά, ευδιάκριτα είναι τα ξεσπάσματα θυμού, η υπερκινητικότητα, η έλλειψη συνεργασίας, η μίμηση, η επιθετική συμπεριφορά, η μεταχείριση των άλλων ατόμων σαν να είναι άψυχα αντικείμενα, η προσκόλληση σε παιχνίδια, η έλλειψη φανταστικού παιχνιδιού, η εμμονή σε κομμάτια παιχνιδιών (γυρίζει τη ρόδα από ένα αυτοκινητάκι), η ευαισθησία του σε ορισμένες υφές, η δυσαρέσκεια του σε συγκεκριμένες τροφές, οι παράξενες κινήσεις, οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές καθώς και οι έντονες αντιδράσεις σε ήχους ή άλλα αισθητηριακά ερεθίσματα.


Τέλος, υπάρχουν όμως και κάποιοι τομείς όπως ζωγραφική, μουσική, αριθμητική στους οποίους τα παιδιά έχουν μια φυσιολογική ή ακόμα και ανεπτυγμένη ικανότητα (Βάρβογλη, 2006).

Σύμφωνα με τον I. Cohen (2004), τα χαρακτηριστικά που διερευνούνται σε μικρότερα παιδιά των τριών ετών είναι:

 • Η έλλειψη βλεμματικής επαφής,  
 • Η έλλειψη συμβολικού παιχνιδιού, 
 • Η διαταραχή στην κινητική ανάπτυξη και η έλλειψη των χειρονομιών. Αν έστω, μια τέτοια συμπεριφορά εμφανίζεται στο παιδί είναι ύποπτο (Γκονέλα, 2006, σ. 49). 

Η έγκαιρη διάγνωση σε μικρή ηλικία οδηγεί στην πρώιμη παρέμβαση η οποία με τη σειρά της, έχει ισχυρή θεραπευτική επίδραση: βελτίωση των επιδόσεων στον λόγο του παιδιού, μείωση του οικογενειακού άγχους καθώς και παροχή υποστήριξης στην οικογένεια και στο παιδί (Γκονέλα, 2006).

http://www.ekfrasikailogos.gr