Πιστοποιημένα σεμινάρια Α βοηθειών

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ – ΠΑΙΔΙ & ΒΡΕΦΟΣ

 


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Emergency First Aid at work

(επείγοντα περιστατικά για ενήλικα –παιδί –βρέφος)

12/5/12

Olympia Conference & Seminar Hall 

Πριάμου 11,

Aγ. Δημήτριος,  Αθήνα

100 €/άτομο

Ζευγάρι 180 €

Κάρτα ανεργίας 80 €

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: http://shakticenter.gr/page22.php

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί σε ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, είτε για προσωπική του χρήση είτε για επαγγελματική χρήση.

Καθώς παρέχει εκπαίδευση και στις παιδιατρικές πρώτες βοήθειες είναι ιδανικό για γονείς, εγκύους και όσους ασχολούνται με παιδιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ MEDIC FIRST AID

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχει εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες για ενήλικα, παιδί & βρέφος (βασική υποστήριξη ζωής) & στην αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με χρήση προπλασμάτων, προβολή VIDEO, power point, επίδειξη χειρισμών Πρώτων Βοηθειών, πρακτική εξάσκηση, αξιολόγηση του προγράμματος & συμπλήρωση ερωτηματολόγιου γνώσεων.

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο έντυπο υλικό και εξοπλισμό που χρειάζεται για την διεξαγωγή του σεμιναρίου: μάσκα εμφυσήσεων μιας χρήσης, και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗ & ταυτότητα διασώστη, από τον διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό EMP MEDIC FIRST AID.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του EMP MEDIC FIRST AID, έχουν την έγκριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Ασφαλείας και Υγείας (WSO), του Health and Safety Executive ( H.S.E.) και είναι σύμφωνα με τις τελευταίες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την φροντίδα άλλων επειγόντων περιστατικών (ERC Guidelines 2010) της Ε.Ε. με Πιστοποιητικό ISO 9002.

Το πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο για Ελλάδα & Ευρώπη και ο εκπαιδευόμενος έχει τον τίτλο του Medic First Aid Provider (διασώστης Α΄ Βοηθειών).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κύκλος Φροντίδας ασθενούς, Γενικοί κανόνες φροντίδας ασθενούς, Προστασία διασώστη – θύματος/ ασθενούς ,Αρχική Φροντίδα σε αναίσθητο άτομο, Πρόληψη μετάδοσης ασθενειών (γάντια, μάσκες εμφυσήσεων), Αντιμετώπιση πνιγμού από υγρό στοιχείο (π.χ. εμετός, πνιγμός στην θάλασσα), Αντιμετώπιση πνιγμονής από στερεό και ημιστερεό υλικό ,Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), Έλεγχος αιμορραγίας, Θέση Ανάνηψης, Log Roll Καταπληξία (Σοκ), Σπασμοί ,Έμφραγμα Μυοκαρδίου/ Στηθάγχη, Εγκεφαλικό ,Υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (112 – 166), Ηλεκτροπληξία, Δηλητηρίαση, εγκαύματα, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Εισηγήτρια:

Άννα Κονοβέση
Μαία, Δασκάλα Γιόγκα
Medic First Aid Instructor BLS/AED

Website: http://shakticenter.gr, Email: shakti@empfirstaid.gr