Η σημασία του ενεργού πατρικού ρόλου στη σχολική πρόοδο

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Η σχολική πρόοδος είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαιτέρως τους γονείς. Σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών επιστημόνων, όσο περισσότερο οι γονείς ασχολούνται με το διάβασμα του παιδιού για το σχολείο, τόσο πιο καλά αποδίδει το παιδί. Στις πιο πολλές οικογένειες το ρόλο του καθοδηγητή, του συντονιστή και του επιβλέποντος διαδραματίζει η μητέρα. Ωστόσο, σχετική μελέτη του 1998 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εμπλοκή των πατεράδων στις σχολικές υποχρεώσεις βελτιώνει ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις των παιδιών.

Από άλλη μελέτη που συντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, προκύπτει ότι παιδιά των οποίων οι πατεράδες ασχολούνταν μαζί τους από τη βρεφική ηλικία, φέρνουν πολύ καλά αποτελέσματα στα σχολικά διαγωνίσματα και κυρίως στη γλώσσα και τα μαθηματικά. Η ίδια μελέτη αναφέρει πως η παρουσία ενός αδιάφορου πατέρα προκαλεί περισσότερα προβλήματα στο παιδί από ό,τι η ολική πατρική απουσία.


Η σημασία του ενεργού πατρικού ρόλου στις σχολικές υποχρεώσεις, κι όχι μόνο, του παιδιού έγκειται αφενός στο ότι τα παιδιά επιζητούν ποικιλία στην παροχή φροντίδας και εναλλαγή των προσώπων που την προσφέρουν, αφετέρου στο ότι ένα δεύτερο πρόσωπο που ασχολείται μαζί τους όταν αυτά διαβάζουν προκαλεί διαφορετικά ερεθίσματα και αυξάνει το ενδιαφέρον τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο "ενεργός πατρικός ρόλος" προϋποθέτει συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25% στην προσωπική φροντίδα του παιδιού, στο τάισμα, στο διάβασμα και στο παιχνίδι. Σχετικά αναφέρεται ότι η μία και μοναδική ώρα που προσφέρει ο πατέρας στο παιδί του μέσα στο 24ωρο είναι πιο πολύτιμη και πιο αποτελεσματική από την 8η, 9η ή 10η ώρα συνεχούς προσφοράς και ενασχόλησης από τη μητέρα.

news.gr