Εργαζόμενη μητέρα: Όλα όσα πρέπει να ξέρει για τα δικαιώματα και τη νομοθεσία που την προστατεύει

Δημοσιεύθηκε στις

Πολλές μητέρες ή εγκυμονούσες, βλέπουν να έχουν άνιση ή άδικη μεταχείριση, από η στιγμή που θα ανακοινώσουν τα ευχάριστα της κυοφορίας, ή όταν γίνουν μανούλες.

Yπάρχει όμως ειδικό καθεστώς εργασίας στην νομοθεσία για τη γυναίκα εργαζόμενη.


Αυτό οφείλεται σε δύο αρχές. Η μία, η παραδοσιακή, αφορά στη βιολογική ιδιαιτερότητα της γυναίκας και τη μητρότητα. Η άλλη αναπτύχθηκε με σκοπό να προστατεύσει τη γυναίκα από την άνιση μεταχείριση.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

  • άδεια μητρότητας
  • δικαίωμα φροντίδας για το παιδί. Υπάρχει, δηλαδή, το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης απασχόλησης που εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πατέρας.
  • επίδομα μητρότητας που χορηγείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις
  •  δικαίωμα για τη γυναίκα να μην εκτελεί δραστηριότητες που θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία της
  • απαγόρευση απόλυσης γυναίκας κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, για χρονικό διάστημα 18 μηνών μετά τον τοκετό ή και για μεγαλύτερο χρόνο για ασθένεια που οφείλεται στην εγκυμοσύνη, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει γραπτώς την καταγγελία και να την κοινοποιήσει στο ΣΕΠΕ. Η παράλειψη αυτών των όρων έχει ως αποτέλεσμα να είναι άκυρη η καταγγελία, χωρίς να ενδιαφέρει η γνώση ή μη της εγκυμοσύνης. Αυτά ισχύουν  και για την καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.
  •  απαγόρευση άρνησης πρόσληψης γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας
  • δικαίωμα επιστροφής σε ισοδύναμη θέση μετά την άδεια.

Σχετικά με τη νομοθεσία, ο νόμος 1414/1984 θεσπίστηκε με σκοπό τη συμμόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο,  σύμφωνα με το dikigorosergatologos.gr. Στη συνέχεια, εκδόθηκε ο νόμος 3488/2006, καθώς τροποποιήθηκαν οι κοινοτικές οδηγίες. Η κωδικοποιητική οδηγία 2006/54 μας οδήγησε στο νόμο 3896/2010. Βάσει αυτού του νόμου, ορίζεται η άμεση και έμμεση διάκριση, επιβάλλεται η ισότητα αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας, ενισχύεται η θέση της εγκύου και προβλέπονται δικαιώματα και υποχρεώσεις σε συνδικαλιστικούς φορείς.