Είμαι ανύπαντρη μητέρα. Ποιά επιδόματα δικαιούμαι ;

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι ανύπαντρη μητέρα και θέλω να ξέρω αν δικαιούμαι κάποιο επίδομα από το κράτος. Ο πατέρας μου είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και με έχει ασφαλίσει ως μέλος της οικογένειας. Τι ισχύει γι αυτές τις περιπτώσεις;

 

Απάντηση:

Μέχρι πρότινος το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέκλειε τις ανύπαντρες μητέρες από τα επιδόματα , όμως πλέον είναι υποχρεωμένο να χορηγεί βοήθημα και στις άγαμες μητέρες.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2012 τέθηκε σε ισχύ κανονισμός για να λαμβάνουν πλέον βοήθημα τοκετού και οι άγαμες κόρες ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις περιπτώσεις που προβλέπεται η χορήγησή του.

Στο Συνήγορο του Πολίτη είχε φτάσει μια καταγγελία ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρνήθηκε το επίδομα τοκετού σε άγαμη ανήλικη κόρη, ασφαλισμένη όμως ως μέλος οικογένειας.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέρριψε το αίτημα του πατέρα όπως και την ένσταση του, με την αιτιολογία ότι η χορήγηση του βοηθήματος τοκετού προβλέπεται μόνο για συζύγους και όχι για τα παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων που ασφαλίζονται στο ίδρυμα ως μέλη οικογένειας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι το βοήθημα τοκετού παρέχεται αντί μαιευτικής περίθαλψης που αποτελεί είδος ιατρικής περίθαλψης, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι όσοι ασφαλίζονται ως μέλη οικογένειας χωρίς εξαίρεση.

Σύμφωνα με την Συνήγορο : "Η χορήγηση του βοηθήματος τοκετού μόνο στη σύζυγο ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και η μη χορήγηση σε ανήλικη άγαμη κόρη που ασφαλίζεται ως μέλος της οικογένειας, δεν συνάδει με τον κοινωνικό χαρακτήρα του βοηθήματος. Επιπλέον δεν διαφαίνεται κάποιος προφανής λόγος που να δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση συζύγου και της κόρης, καθώς βαρύνουν εξίσου τον άμεσα ασφαλισμένο και η κόρη δεν έχει άλλη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων τοκετού"

Με τροποποίηση λοιπόν της διάταξης, μετά από παρέμβαση από τον Συνήγορο, το βοήθημα τοκετού χορηγείται και σε άγαμες ανήλικες κόρες ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στο μεταξύ στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ως δικαιούχοι μαιευτικής περίθαλψης ορίζονται εν γένει οι ασφαλισμένες, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατέρων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων που ασφαλίζονται ως μέλη οικογένειας.