Δείτε όσα δικαιολογητικά χρειάζονται για το επίδομα λοχείας

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

επιδομα_λοχειας

  • Στην περίπτωση ασφάλισης του παιδιού από τη μητέρα, προηγείται της προσέλευσης στην υπηρεσία παροχών, η ασφάλιση του τέκνου στο Μητρώο ΙΚΑ
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (πρωτότυπη)
  • Βεβαίωση τοκετού κλινικής ή νοσοκομείου (πρωτότυπη), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υπεύθυνο γιατρό του Μαιευτηρίου
  • Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι δεν έχει πάρει επίδομα λοχείας από άλλο φορέα και όπου δηλώνει ποιός από τους γονείς ασφάλισε το τέκνο
  • Ατομικό βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ μητέρας και οικογενειακό βιβλιάριο στο οποίο είναι ασφαλισμένο το τέκνο