Απόφαση- σταθμός για υιοθεσία δικαιώνει τη βιολογική μητέρα του παιδιού

Δημοσιεύθηκε στις

Ο εξαιρετικά περιορισμένος χρόνος επικοινωνίας μιας μητέρας με την κόρη της δεν επέτρεψε να αναπτύξουν οποιαδήποτε πραγματική σχέση μεταξύ τους. Η γυναίκα που έγινε μητέρα στα 36 της χρόνια, κρίθηκε ακατάλληλη για την ανατροφή του παιδιού της για ψυχολογικούς λόγους.

Έτσι το μωρό δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια ακριβώς εννιά μέρες μετά την γέννηση του. Λίγα χρόνια αργότερα η μικρή υιοθετήθηκε από τους ανάδοχους γονείς της λόγω της προσκόλλησης της σε αυτούς παρά τη διαμαρτυρία της βιολογικής μητέρας της που της επέτρεπαν να βλέπει το παιδί της μόνο τέσσερις φορές το χρόνο και για 2 ώρες κάθε φορά.


Η προσφυγή της μητέρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο οποίο προσέφυγε η 45χρονη σήμερα βιολογική μητέρα του παιδιού – που έχασε την δικαστική μάχη επανένωσης με την κόρη της – έκρινε ότι η γυναίκα υπέστη παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της οικογενειακής ζωής, παραβίαση την οποία διέπραξε το νορβηγικό κράτος.

Σύμφωνα με το Στρασβούργο η υιοθεσία δεν μπορεί να βασίζεται κυρίως στην απουσία σχέσεων βιολογικής μητέρας και παιδιού, όταν μάλιστα το κράτος είναι υποχρεωμένο για λήψη μέτρων επανένωσης της βιολογικής οικογένειας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία μέσω της οποίας εγκρίθηκε η απόφαση υιοθεσίας της κόρης της προσφεύγουσας και οι λόγοι που δόθηκαν για την υιοθέτηση των εν λόγω μέτρων αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι (i) δεν είχαν ληφθεί με σκοπό η τοποθέτηση της κόρης υπό καθεστώς μέριμνας να είναι προσωρινή και στη συνέχεια να επανενωθεί η οικογένεια και ότι (ii) το κράτος δε συμμορφώθηκε με τη θετική υποχρέωση του για λήψη μέτρων διατήρησης των οικογενειακών δεσμών στο βαθμό που αυτό ήταν εύλογα εφικτό. Το ΕΔΔΑ καταδίκασε τις νορβηγικές αρχές και επιδίκασε στην Νορβηγίδα βιολογική μητέρα ποσό 25.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 9.500 ευρώ για δικαστική δαπάνη και έξοδα.

Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, παρότι η σχέση βιολογικής μητέρας και κόρης ήταν πολύ περιορισμένη, η τοποθέτηση της τελευταίας σε ανάδοχη οικογένεια όταν ήταν νεογέννητη δεν είχε αφήσει περιθώριο να αναπτύξουν οποιαδήποτε πραγματική σχέση. Το ΕΔΔΑ επισήμανε επίσης ότι τα πολύ περιορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας της προσφεύγουσας με την κόρη της (τέσσερις φορές το χρόνο, για 2 ώρες κάθε φορά) είχαν αποφασιστεί με κριτήριο ότι η απόφαση γονικής μέριμνας επρόκειτο να ήταν μακροχρόνια. Δεν υπήρχε ένδειξη ότι οι εγχώριες αρχές είχαν λάβει πραγματικά μέτρα για την επανεξέταση του δικαιώματος επικοινωνίας, ενώ το παιδί βρισκόταν σε ανάδοχη οικογένεια.

Αντίθετο με την διακοπή των οικογενειακών δεσμών

Ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως γράφει το dikastiko.gr, αναφέρει μεταξύ άλλων στην απόφαση του:

  • Η υιοθεσία κατά κανόνα συνεπάγεται διακοπή των οικογενειακών δεσμών και κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ αυτή επιτρέπεται μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιστάσεις. Εν προκειμένω, το εθνικό δικαστήριο, δεν παρείχε καμία ένδειξη ότι συνέτρεχαν αυτές.
  • Υπό το φως των πολύ περιορισμένων δικαιωμάτων επικοινωνίας της μητέρας με το παιδί της και την πλήρη απουσία κρατικών προσπαθειών, ώστε να μη διαλυθεί η βιολογική οικογένεια σε βάθος χρόνου, το Στρασβούργο έκρινε ότι οι εγχώριες αρχές δεν θα έπρεπε να είχαν βασίσει την απόφαση υιοθεσίας στην απουσία δεσμών μεταξύ του γονέα και του παιδιού.
  • Οι κρατικές αρχές δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η αναδοχή του παιδιού να ήταν προσωρινή, ούτε συμμορφώθηκαν με τη θετική υποχρέωση τους για διατήρηση των οικογενειακών δεσμών στο βαθμό που αυτό ήταν εύλογα εφικτό.
  • Οι λόγοι που πρόβαλε το Περιφερειακό Δικαστήριο για να δικαιολογήσει την έγκριση της υιοθεσίας (μειωμένη γνωστική ικανότητα της μητέρας, ελλιπείς δεξιότητες της στη φροντίδα, ευαισθησία και προσκόλληση του παιδιού στους ανάδοχους γονείς, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους δεσμούς της κόρης με τη βιολογική μητέρα της και την θετικότητα των ανάδοχων γονέων σχετικά με την επικοινωνία της προσφεύγουσας με τη κόρη της, όταν η τελευταία το επιθυμούσε) αφορούν το ζήτημα της αναγκαιότητας ή μη της παρέμβασης.