89.642 θέσεις σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

89.642 θέσεις σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Οι θέσεις που προσφέρουν οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αλλά και τα ΚΔΑΠ που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την δωρεάν φιλοξενία βρεφών και παιδιών για το 2014-2015 θα φτάσουν τις 89.642.


Ο αριθμός αυτός προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α σχετικά με τις δομές που επιλέχθηκαν.

Πώς όμως θα κάνουν αίτηση οι γονείς ώστε να επωφεληθούν απο το πρόγραμμα;

Η αίτηση από τους γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2014-2015 θα πρέπει να σταλεί από τις 25/7/2014 έως τις 4/8/2014.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν στην ΕΕΤΑΑ ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (CΟURIER). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 4/8/2014 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Προσοχή: 1)  Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά τις 4/8/2014 είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

2)  Σε περίπτωση υποβολής παραπάνω από μιας αίτησης από οποιαδήποτε μητέρα, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ υποβληθείσα και πρωτοκολλημένη αίτηση.

3)  Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρούν το οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό που αφορά στην αποστολή της αίτησής τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο

www.dikaiologitika.gr