Εισαγωγή στο δημοτικό: Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχει αναπτύξει το παιδί μου;

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη:

· Έχει σιγουριά, δείχνει αυτοπεποίθηση
· Είναι ικανό να δημιουργήσει ικανοποιητικές σχέσεις με άλλα παιδιά και ενήλικες
· Δουλεύει σαν μέλος μιας ομάδας και ανεξάρτητα
· Είναι ικανό να συγκεντρωθεί και να κάνει υπομονή καθώς μαθαίνει και να ζητήσει βοήθεια όταν τη χρειαστεί
· Είναι πρόθυμο να εξερευνήσει κάτι καινούριο και δείχνει ικανό να πάρει πρωτοβουλία και να λύσει απλά πρακτικά προβλήματα
· Επιδιώκει ανεξαρτησία στην επιλογή μιας δραστηριότητας, στο ντύσιμο και στην προσωπική υγιεινή
· Είναι ευαίσθητο στις ανάγκες και στα συναισθήματα των άλλων και δείχνει σεβασμό
· Περιμένει τη σειρά του και μοιράζεται αντικείμενα
· Μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του και να συμπεριφερθεί ανάλογα
· Αναπτύσσει μια κατανόηση για ό,τι είναι σωστό, ό,τι είναι λάθος και γιατί
· Φροντίζει και ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, την περιουσία και τους ζωντανούς οργανισμούς
· Δείχνει μια ποικιλία συναισθημάτων, όπως χαρά, θλίψη, περιέργεια σε σχέση με τις εμπειρίες της ζωής

Γλώσσα, Προανάγνωση, Προγραφή:

· Ακούει προσεχτικά και συζητάει για τις εμπειρίες του σε μικρές και μεγάλες ομάδες
· Χρησιμοποιεί αυξανόμενο λεξιλόγιο με μεγαλύτερη ευχέρεια για να εκφράσει τις σκέψεις του και να μεταφέρει το νόημα στον ακροατή
· Ακούει και αντιδράει σε ιστορίες, τραγούδια και ποιήματα
· Φτιάχνει ιστορίες και συμμετέχει σε αλλαγή ρόλων με σιγουριά
· Απολαμβάνει τα βιβλία και τα χειρίζεται με προσοχή, κατανοώντας πώς είναι δομημένα
· Κατανοεί ότι οι λέξεις και οι εικόνες έχουν νόημα και ότι στα ελληνικά διαβάζουμε από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω
· Αρχίζει να συνδέει ήχους με συλλαβές, λέξεις και γράμματα
· Αναγνωρίζει γράμματα της αλφαβήτας σαν μορφές και σαν ήχους
· Χρησιμοποιεί γραφή, εικόνες, σύμβολα, οικείες λέξεις και γράμματα για να μεταφέρει το νόημα
· Μπορεί να γράψει το όνομά του σωστά με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα

Προ - μαθηματικές Έννοιες:

· Χρησιμοποιεί μαθηματική γλώσσα, όπως κύκλο, μπροστά από, μεγαλύτερο από και πιο πολύ, για να περιγράψει σχήμα, θέση, μέγεθος και ποσότητα
· Μπορεί να αναγνωρίσει και να αναπαράγει ακολουθίες
· Χρησιμοποιεί μια εξελισσόμενη μαθηματική ικανότητα για να λύσει πρακτικά προβλήματα
· Είναι εξοικειωμένο με παιχνίδια αριθμητικής και δραστηριότητες
· Μπορεί να συγκρίνει, να κατηγοριοποιήσει, να ταιριάξει και να μετρήσει χρησιμοποιώντας καθημερινά αντικείμενα
· Μπορεί να αναγνωρίσει και να χρησιμοποιήσει αριθμούς μέχρι το 10
· Μέσα από πρακτικές δραστηριότητες, κατανοεί και καταγράφει αριθμούς
· Δείχνει να αντιλαμβάνεται τις αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση και αφαίρεση

Γενικές Γνώσεις και Κατανόηση:

· Μπορεί να μιλήσει για το που μένει, το περιβάλλον, την οικογένεια και για γεγονότα της ζωής του του παρελθόντος και του παρόντος
· Μπορεί να εξερευνήσει και να αναγνωρίσει στοιχεία οργανισμών, αντικειμένων και γεγονότων του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος και να
παρατηρήσει ομοιότητες, διαφορές και αλλαγές
· Συζητάει για πράγματα που παρατηρεί, κάνει ερωτήσεις για να λάβει πληροφορίες για το πώς και γιατί δουλεύουν κάποια πράγματα
· Μπορεί να εξερευνήσει και να επιλέξει υλικά και εργαλεία και να χρησιμοποιήσει δεξιότητες όπως χαρτοκοπτική, κατασκευές κ.α.
για διάφορους λόγους
· Μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, όπου χρειάζεται, για να υποστηρίξει τη μάθηση


Κινητική Ανάπτυξη:

· Κινείται με σιγουριά και με αυξανόμενο έλεγχο και συντονισμό
· Έχει αντίληψη του χώρου
· Σκαρφαλώνει και ισορροπεί με μεγαλύτερη επιδεξιότητα
· Χειρίζεται υλικά, εργαλεία και κατασκευές με αυξανόμενο έλεγχο
· Δημιουργεί με φαντασία
· Εξερευνεί ήχο και χρώμα, υφή, σχήμα, φόρμα και χώρο σε 2 και 3 διαστάσεις
· Αντιδρά με διάφορους τρόπους σε ό,τι βλέπει, ακούει, μυρίζει, ακουμπάει και αισθάνεται
· Μέσα από την τέχνη, τη μουσική, το χορό, τα παραμύθια και το δημιουργικό παιχνίδι, δείχνει αυξανόμενη ικανότητα να χρησιμοποιεί
τη φαντασία του, να ακούει και να παρατηρεί.

Βασισμένο στο Baseline Assessment Profiling του Warwickshire County Council

Τσιλιώρη Πεπέ Ελένη
Λογοπεδικός Msc ccc-slp
Έκφραση και Λόγος
Πράσινου Λόφου 79α
Ν. Ηράκλειο