Τροφοβλάστη ή Αμνιοπαρακέντηση;

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Πρόκειται για τις δυο από τις πιο συχνές διαδικασίες ελέγχου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες το εμβρύου. Ευλόγως δημιουργείται μια σειρά ερωτημάτων, στα οποία παραθέτουμε τις απαντήσεις. Εσείς σε συνεργασία με το γυναικολόγο σας θα αποφασίσεται αν θα προβείτε σε μια από τις δύο μεθόδους.

ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ

Η λήψη τροφοβλάστης  γίνεται με την  χρήση πολύ λεπτών βελόνων , με υπερηχογραφικό έλεγχο, και τοπική αναισθησία στο δέρμα, στο υποδόριο και στους μυς της κοιλιάς της εγκύου. Αφού ολοκληρωθεί η αναισθησία μια λεπτή βελόνα περνά το τοίχωμα της μήτρας και αναρροφά ένα μικρό κομμάτι του πλακούντα (τροφοβλάστης) του μωρού. Το κομμάτι αυτό στέλνεται σε εργαστήρια για να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις.


Πότε γίνεται η εξέταση

Η τροφοβλάστη γίνεται μεταξύ της 10ης και 14ης εβδομάδας της κύησης. Η Αμνιοκέντηση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μετά από την 15η εβδομάδα. Με την τροφοβλάστη στοχεύουμε στην ανίχνευση  χρωματοσωμικών ανωμαλιών. συγγενών ή κληρονομικώμ ανωμαλιών  και μεταβολικών ανωμαλιών του εμβρύου.

Αποτελέσματα:

Οι πέντε βασικές χρωματοσωμικές ανωμαλίες (τρισωμία 21, 18 και 13 καθώς και οι φυλετικές ανωμαλίες Χ και Υ) ανιχνεύονται από το εργαστήριο σε δύο με τρεις ημέρες. Οι υπόλοιπες αναλύσεις κρατούν δύο εβδομάδες. Εάν το πρώτο αποτέλεσμα είναι φυσιολογικό  τότε είναι σχεδόν απίθανο να αλλάξει τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Κίνδυνοι:

Ο κίνδυνος αποβολής από τη λήψη τροφοβλάστης κυμαίνεται από 0,5 έως 1,5%. Σε σχέση με την αμνιοπαρακέντηση ο κίνδυνος αποβολής είναι περίπου ο ίδιος.  Το πλεονέκτημα της λήψης τροφοβλάστης είναι ότι γίνεται νωρίτερα από την αμνιοπαρακέντηση με αποτέλεσμα η έγκυος σε περίπτωση ανωμαλιών του εμβρύου να μπορεί να προβεί σε έκτρωση.  Το μειονέκτημά της τροφοβλάστης είναι, ότι δεν είναι πάντα δυνατή η εκτέλεσή της λόγω ανατομικών συνθηκών (θέση μήτρας, θέση πλακούντα, σωματική διάπλαση της εγκύου).

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ

Η αμνιοπαρακέντηση  γίνεται με την παρακέντηση της αμνιακής κοιλότητας και την αναρρόφηση αμνιακού υγρού. Η προσέγγιση της αμνιακής κοιλότητας γίνεται από το τοίχωμα της κοιλιάς, κάτω από συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο, ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός του εμβρύου και του πλακούντα και να γίνει η εντόπιση των περιοχών άθροισης του αμνιακού υγρού.

Πότε γίνεται η εξέταση

Η αμνιοπαρακέντηση γίνεται από την 16 η εβδομάδα και έπειτα . Συνηθέστερα γίνεται  μεταξύ 16ης-18ης εβδομάδας της κύησης, λόγω της μείωσης του αριθμού των καλλιεργήσιμων κυττάρων με τη πρόοδο της ηλικίας της κύησης.

Προυποθέσεις για να γίνει η αμνιοπαρακέντηση είναι:

    • Η ηλικία της μητέρας ( συνήθως άνω των 35 ετών).
    • Η ύπαρξη προηγούμενου παιδιού με χρωμοσωμιακή ανωμαλία.
    • Η ύπαρξη χρωμοσωμικών ανωμαλιών στους  γονείς  ή σε κάποιο άλλο ατόμο του στενού οικογενεια­κού  περιβάλλοντος.
    • Αυξημένη αυχενική διαφάνεια ή  παθολογικό papp
    • Υπερηχογραφικά ευρήματα στο β' επιπέδου υπερη­χογράφημα, που αυξάνουν τον κίνδυνο χρωμοσωμιακής ανωμαλίας.

Αποτελέσματα:

Τα πρώτα αποτελέσματα βγαίνουν μέσα στις 3 πρώτες ημέρες και τα ολοκληρωμένα έπειτα από 15 ημέρες.

Κίνδυνοι:
Η αμνιοπαρακέντηση αποτελεί ασφαλή διαδικασία για την μητέρα και το έμ­βρυο.Η πιθανότητα αποβολής, όταν η επέμβαση εκτελεί­ται από εξειδικευμένους ιατρούς,δεν ξεπερνάει το 1%.

Να σημειωθεί ότι: Για να προστατευτεί η γυναίκα και να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο της απο­βολής, οι ειδικοί συστήνουν μετά την επέμβαση η έγκυος να μείνει ήρεμη στο σπίτι της, κάνοντας τις ήπιες συνήθεις δραστηριότητές της χωρίς να κουράζεται καθόλου. Η κινητικότητά της μπορεί να αποκα­τασταθεί σταδιακά στις επόμενες 3 ημέρες. Όσον αφορά τη σεξουαλική επαφή, αυτή επιτρέπεται μετά από 15 ημέρες (εφόσον ο γιατρός της το εγκρίνει). Ενδείκνυται η χορήγηση αντιβίωσης.

.