αγγλικά

Ο 11χρονος που μπήκε στο Harvard

Σε αναζήτηση παιδικού σταθμού για τα πρώτα χρόνια της ζωής της...

Στα εκπαιδευτήρια "Ο Πλάτων" βρήκα απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα για το επόμενο βήμα μας: το σχολείο