Συνεπιμέλεια: Οι διαφωνίες των δικηγόρων - Ο κίνδυνος για «καλό» και «κακό γονέα»

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Ενστάσεις με βασικά σημεία του νομοσχεδίου μεταρρύθμισης του οικογενειακού Δικαίου μετά από 37 χρόνια, συμφωνίες σε επιμέρους στοιχεία αλλά και διαφωνίες, καταγράφει η Επιτροπή που συγκροτήθηκε από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία υπέβαλλε το σχέδιο το οποίο θα κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση και όλους τους φορείς ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή τις επόμενες μέρες.

H Επιτροπή αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Ηλείας, Δημήτριο Δημητρουλόπουλο, Αλεξανδρούπολης, Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου, Άρτας, Μιχάλη Νικολάου, Βέροιας, Φώτη Καραβασίλη, Ιωαννίνων, Μαρία Νάκα και Κατερίνης, Ασημίνα Στρίμπα και τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Παναγιώτη Νικολόπουλο.


Μια από τις βασικές διαφωνίες που καταγράφονται αφορά το χρόνο επικοινωνίας ( καθιέρωση τεκμηρίου ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας με φυσική παρουσία ίσου με το 1/3 «του συνολικού» χρόνου) για το οποίο τα μέλη της επιτροπής ομονοούν πως πρέπει να αναμορφωθεί, έστω και αν διαμορφώνονται δυο τάσεις για τη νέα διατύπωση. Συμφωνούν δηλαδή πως “θα προκύψουν σοβαρά πρακτικά προβλήματα στη συμπλήρωση του ελαχίστου αυτού χρόνου επικοινωνίας με φυσική παρουσία, ενόψει και των σχολικών υποχρεώσεων και εξωσχολικών δραστηριοτήτων που θα έχει το τέκνο".

Ελλοχεύει έτσι ο κίνδυνος, προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος του τεκμηρίου, να χρειάζεται το τέκνο να περνά όλο τον χρόνο των διακοπών του και των ημερών ανάπαυλας (πχ Σαββατοκύριακα, αργίες κλπ) με το γονέα με τον οποίο δεν θα διαμένει και να οδηγηθούμε έτσι στον «κακό γονέα» που θα ασχολείται με το διάβασμα και τις λοιπές υποχρεώσεις του παιδιού και τον «καλό γονέα» που θα ασχολείται με τις διακοπές, την επικοινωνίας.». αναψυχή και την εν γένει «εύκολη» πλευρά της ζωής του παιδιού”.

Αναλυτικά αναφέρουν για το Άρθρο 1520 ΑΚ

“Η διάταξη αυτή προβλημάτισε σε πολλά σημεία της την Επιτροπή. Καταρχάς συμφωνούμε με την πρόβλεψη ότι η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο που δε διαμένει μαζί του συνιστά όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση του πρώτου, στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.

Προβληματισμό ωστόσο προκάλεσε η πρόβλεψη ότι ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση, σε συνδυασμό με την καθιέρωση τεκμηρίου ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας με φυσική παρουσία ίσου με το 1/3 «του συνολικού» χρόνου.

Πέραν της άστοχης διατύπωσης, από μόνη της η εισαγωγή ποσοτικού τεκμηρίου στην άσκηση της επικοινωνίας κρίνεται προβληματική, καθώς τέτοιο τεκμήριο ο νόμος αναγνωρίζει ως τώρα σε περιουσιακά ζητήματα (πχ συμμετοχή στα αποκτήματα).

Επίσης ερμηνευτικά ζητήματα ανακύπτουν και από το μη προσδιορισμό της έννοιας του «συνολικού» χρόνου δεδομένου ότι δεν καθορίζεται η χρονική περίοδος αναφοράς (πχ ανά εβδομάδα, ανά μήνα, εξάμηνο, χρόνο κλπ). Αλλά και επί της ουσίας η Επιτροπή θεωρεί ότι θα προκύψουν σοβαρά πρακτικά προβλήματα στη συμπλήρωση του ελαχίστου αυτού χρόνου επικοινωνίας με φυσική παρουσία, ενόψει και των σχολικών υποχρεώσεων και εξωσχολικών δραστηριοτήτων που θα έχει το τέκνο.

Ελλοχεύει έτσι ο κίνδυνος, προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος του τεκμηρίου, να χρειάζεται το τέκνο να περνά όλο τον χρόνο των διακοπών του και των ημερών ανάπαυλας (πχ Σαββατοκύριακα, αργίες κλπ) με το γονέα με τον οποίο δεν θα διαμένει και να οδηγηθούμε έτσι στον «κακό γονέα» που θα ασχολείται με το διάβασμα και τις λοιπές υποχρεώσεις του παιδιού και στον «καλό γονέα» που θα ασχολείται με τις διακοπές, την επικοινωνίας.». αναψυχή και την εν γένει «εύκολη» πλευρά της ζωής του παιδιού.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την απάλειψη του εδαφίου της διάταξης που καθιερώνει το συγκεκριμένο τεκμήριο και την εναπόθεση στο Δικαστή της ευθύνης να προσδιορίσει, σε περίπτωση διαφωνίας, τον χρόνο της επικοινωνίας με φυσική παρουσία του γονέα με το τέκνο που δε διαμένει μαζί του, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, διασφαλίζεται δε η ουσιαστική συμμετοχή του γονέα, που δεν ασκεί επιμέλεια, στην ανατροφή του παιδιού με την πρόβλεψη «κατά το δυνατό ευρύτερης επικοινωνίας».

Περαιτέρω ωστόσο στην Επιτροπή διαμορφώθηκαν διαφορετικές απόψεις ως προς το περιεχόμενο της διάταξης σχετικά με τη διευκόλυνση εκ μέρους του γονέα με τον οποίο διαμένει τα τέκνο της επικοινωνίας του τελευταίου με τον άλλο γονέα. Ειδικότερα:

Κατά τη σχετικώς πλειοψηφήσασα άποψη η διάταξη πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: «Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση, εφόσον δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου».

Κατά την αμέσως επόμενη σε ψήφους άποψη η διάταξη πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: «Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα».

Ως εκ τούτου εναπόκειται στην Ολομέλεια να αποφασίσει για το τελικό περιεχόμενο της πρότασής της ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα της εν λόγω διάταξης”.

Για τα άλλα άρθρα της “συνεπιμέλειας”

Η Επιτροπή εκφράζει διαφορετική άποψη και για τα κριτήρια που οδηγούν σε αποκλεισμό ή περιορισμό της επικοινωνίας του γονέα με το παιδί. Αναφέρει δηλαδή πως ο αποκλεισμός της επικοινωνίας θα πρέπει να είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, που αφορούν, κυρίως τέλεση συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων ενώ περιορισμός της επικοινωνίας θα πρέπει να είναι δυνατός για σοβαρούς λόγους, σχετιζόμενους ιδίως με τη διάγνωση στο γονέα πολύ σοβαρής ψυχικής νόσου, την εξάρτηση του τελευταίου από ναρκωτικές ουσίες, τις πρόδηλα ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης του τέκνου, την έκθεση του τέκνου σε κίνδυνο (ανάλογα με το βαθμό έντασης και εξακολούθησης), την παραμέληση της υγείας του, την παρεμπόδιση της εκπαίδευσής του.

Για τον αποκλεισμό ειδικά η επιτροπή διαφωνεί με την πρόβλεψη της διάταξης ότι για να καταστεί δυνατός απαιτείται αμετάκλητη καταδίκη του γονέα με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο ακόμη και για τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Γιατί για να καταστεί αμετάκλητη μια απόφαση μπορεί να περάσουν και πάνω από 10 χρόνια.

Γι’ αυτό και η Επιτροπή προτείνει ο αποκλεισμός της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του να είναι δυνατός σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά σχετικά με τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής να αρκεί η τελεσίδικη παραπομπή σε δίκη του γονέα.

Επιφυλάξεις και για τα οικογενειακά δικαστήρια

Οι δικηγόροι εκφράζουν επίσης επιφυλάξεις της σχετικά με τη δυνατότητα έγκαιρης διοργάνωσης αποτελεσματικών ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των δικαστών που θα εκδικάζουν τις ανωτέρω υποθέσεις, ενόψει και της έναρξης ισχύος του νέου νόμου από 30.6.2021 και υπενθυμίζουν την πάγια θέση τους για τη σύσταση οικογενειακών δικαστηρίων, που υποστηριζόμενα από ειδικούς επιστήμονες, θα είναι αρμόδια για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Πηγή: dikastiko.gr