Πόσα παιδιά έχει η «ιδανική» οικογένεια;

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Ένας σημαντικός παράγοντας που τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν πολλά παιδιά είναι και το κόστος για την ανατροφή τους!

Σε μια νέα έρευνα, σχεδόν το 90% απάντησε ότι οι οικογένειες πρέπει να έχουν πολλά παιδιά, αλλά η ανατροφή ενός παιδιού γίνεται όλο και πιο δαπανηρή.


Το ετήσιο κόστος ανατροφής ενός παιδιού αυξήθηκε κατά περίπου 19% μεταξύ 2016 και 2021, σύμφωνα με το LendingTree. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι  πιστεύουν ότι η ιδανική οικογένεια αποτελείται από περισσότερα από ένα παιδιά, όπως έδειξε μελέτη της Gallup.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το ιδανικό έχει ταυτιστεί με το πραγματικό μέγεθος της οικογένειας των ανθρώπων, ανέφερε η μελέτη.

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η "ιδανική" οικογένεια αποτελείται από περισσότερα από ένα παιδιά, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Δημοσκόπηση της Gallup σε περισσότερους από 2.000 ενήλικες άνω των 18 ετών έδειξε ότι το 89% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η "ιδανική οικογένεια έχει δύο ή περισσότερα παιδιά, ενώ μόλις το 3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο ιδανικός αριθμός παιδιών είναι ένα.

Οι υπόλοιποι ερωτηθέντες είτε δήλωσαν ότι ο ιδανικός αριθμός είναι το μηδέν είτε ότι δεν έχουν άποψη επί του θέματος.

Η κατανομή του τι λένε οι άνθρωποι ότι είναι ο ιδανικός αριθμός παιδιών έδειξε: Το 44% λέει δύο παιδιά, το 29% λέει τρία, το 12% λέει τέσσερα, το 2% λέει πέντε και το 2% λέει έξι ή περισσότερα παιδιά.

Η έρευνα δεν αναλύει το σκεπτικό που χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερο να έχουν περισσότερα από ένα παιδιά.

Όλο και πιο ακριβή η ανατροφή των παιδιών

Η μελέτη της LendingTree, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας δανείων, έδειξε ότι η ανατροφή ενός μικρού παιδιού γίνεται όλο και πιο ακριβή. Μεταξύ του 2016 και του 2021, το ετήσιο "βασικό κόστος" για την ανατροφή ενός παιδιού αυξήθηκε κατά 19,3%, από 18.167 δολάρια σε 21.681 δολάρια, σύμφωνα με τη μελέτη."Οι οικογένειες αναμένεται να δαπανήσουν τουλάχιστον 237.482 δολάρια σε διάστημα 18 ετών για να μεγαλώσουν ένα παιδί", αναφέρει η μελέτη της LendingTree.children. Να σημειωθεί εδώ, ότι το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί τα δύπο τελευταία χρόνια (τα οποία δεν συμπεριλήφθησαν στη μελέτη).

Η μελέτη της Gallup αναγνώρισε ότι το ιδανικό μέγεθος της οικογένειας δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό μέγεθος της οικογένειάς τους.

«Μετά τη Μεγάλη Ύφεση, οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο πιθανό να λένε ότι οι μεγαλύτερες οικογένειες είναι προτιμότερες, αλλά τα ποσοστά γεννήσεων στις ΗΠΑ μειώνονται», έγραψε το Gallup.

«Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ μπορεί να θεωρούν τις μεγαλύτερες οικογένειες ως ιδανικές, άλλοι παράγοντες τους εμποδίζουν να το εφαρμόσουν αυτό στη ζωή τους».