Οι εξετάσεις στο πρώτο τρίμηνο στην εγκυμοσύνη

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης φέρνει απέραντη χαρά για το ζευγάρι που επιθυμεί να αποικήσει ένα παιδί. Αλλά και πολλές ευθύνες. Το πρώτο που πρέπει να κάνει μια γυναίκα, όλες μάθει ότι είναι κυοφορεί, είναι να επισκεφτεί τον γιατρό της, κι αυτός θα την κατευθύνει.

Υπάρχει πλήθος εξετάσεων που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να εξασφαλίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό ότι τόσο η έγκυος όσο και το έμβρυο είναι και θα παραμείνουν υγιείς. Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και οι οι εξετάσεις συμβάλουν καταλυτικά στη γέννηση ενός υγιούς παιδιού.  Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να γίνονται σε στενή συνεργασία και παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό και αυτός θα αποφασίσει ποιες εξετάσεις θα συστήσει στην εγκυμονούσα.


H εγκυμοσύνη διαρκεί συνήθως 40 εβδομάδες και υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου της γυναίκας. Η καθυστέρηση στην περίοδο είναι το πιο βασικό σύμπτωμα της εγκυμοσύνης. Από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται μια εγκυμοσύνη ακολουθείται μια σειρά εξετάσεων ανάλογα με το τρίμηνο που βρίσκεται η έγκυος. Μετά το θετικό τεστ εγκυμοσύνης και την θετική β χοριακή σειρά έχει ο διακολπικός υπέρηχο.

Σε όλη την διάρκεια της κύησης γίνονται υπερηχογραφήματα που έχουν σημαντική προγνωστική αξία. Τα πρώτα υπερηχογραφήματα έχουν ως στόχο την αναγνώριση θέσης του εμβρύου και την εμφάνιση της καρδιακής λειτουργίας.

Οι εξετάσεις στο πρώτο τρίμηνο στην εγκυμοσύνη

Αναλυτικά:

11η-13η εβδομάδα

 • Αυχενική διαφάνεια και Papp-A test για χρωμοσωμικό έλεγχο εμβρύου.
 • Προγεννητικός έλεγχος στην εγκυμοσύνη
  Ο προγεννητικός έλεγχος λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τη διάγνωση της εγκυμοσύνης και στις μέρες μας είναι πλήρης και αξιόπιστος.

Κάποιες από τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον προγεννητικό έλεγχο είναι:

 • Γενική αίματος: φανερώνει την γενική κατάσταση της υγείας της εγκύου. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην αιμοσφαιρίνη και στον αιματοκρίτη.
 • Ομάδα αίματος και Rhesus: στοιχεία απαραίτητα τόσο σε περίπτωση που χρειαστεί μετάγγιση, καθώς και στην έγκαιρη αντιμετώπιση της ασυμβατότητας.
 • Τεστ δρεπανώσεως και ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης.
 • Ορολογικές: έλεγχος για HIV, ηπατίτιδας Β και C, αντισώματα για ερυθρά, σύφιλη, CMV, τοξόπλασμα. Ακολουθεί επανάληψη αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Έλεγχος Γλυκόζης: έλεγχος για προϋπάρχοντα διαβήτη. Ακολουθεί και καμπύλη σακχάρου την 23η-26η εβδομάδα της κύησης.
 • Σίδηρος και φερριτίνη: αξιολόγηση ανάγκης για λήψη σκευασμάτων σιδήρου, έλεγχος σιδηροπενικής αναιμίας.
 • TSH/anti-TG/anti- TPO: για τον έλεγχο του θυρεοειδούς και έγκαιρη παραπομπή σε ενδοκρινολόγο.
 • Έλεγχος θρομβοφιλίας: προαιρετικά με βάση το ιστορικό.
 • Έλεγχος κυστικής ίνωσης.
 • Γενική ούρων: έλεγχος νεφρικής λειτουργίας, ουρολοίμωξη, λεύκωμα ούρων
 • - Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 •  Καρδιολογική εξέταση
 • Υπέρηχοι: η «φωτογράφηση» της ενδομήτριας ζωής
  Με αυτή την ακίνδυνη και ανώδυνη διαγνωστική τεχνική, η οποία εφαρμόζεται από τις αρχές της εγκυμοσύνης, ο γιατρός παρακολουθεί την εξέλιξη του εμβρύου και την πορεία της κύησης.

Στην υπερηχογραφική εξέταση που γίνεται μεταξύ της 6ης και 14ης εβδομάδας:

 • Ελέγχεται η βιωσιμότητα του κυήματος.
 • Διαπιστώνεται ο αριθμός των εμβρύων.
 • Εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό η εξωμήτρια κύηση.
 • Ελέγχεται η ομαλή πορεία της κύησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κοιλιακού πόνου ή αιμορραγίας.
 • Προσδιορίζεται η ακριβής ηλικία της κύησης και υπολογίζεται με ακρίβεια η πιθανή ημερομηνία τοκετού.
 • Μετριέται η αυχενική διαφάνεια του εμβρύου. Αποτελεί μια σημαντική εξέταση για το έμβρυο. Η εξέταση αυτή αφορά τη μέτρηση που γίνεται μεταξύ της 11ης και 13ης εβδομάδας της περιοχής κάτω από το δέρμα του αυχένα του εμβρύου και υπολογίζεται με αξιοπιστία 85% η πιθανότητα ύπαρξης χρωμοσωμικών ανωμαλιών και κυρίως του συνδρόμου Down ή άλλων συγγενών ανωμαλιών.

Οι εξετάσεις στο πρώτο τρίμηνο στην εγκυμοσύνη

Εργαστηριακές εξετάσεις  στην αρχή της εγκυμοσύνης

- Γενική αίματος
- Γενική ούρων
- Κ/Α ούρων
- TSH
- T3,T4
- Σάκχαρο
- Ουρία
- FE ορού
- Φερριτίνη
- Toxo (IgG –IgM)
- CMV (IgG – IgM)
- Ερυθρά (IgG – IgM)
- HCV
- HSbAg
- HIV
- Ομάδα αίματος – RH
- Ηλεκτροφόρηση Hb
- Test Δρεπάνωσης

Ανάλογα με το ιστορικό της κάθε γυναίκας μπορεί να ζητηθεί από τον γιατρό να γίνουν και κάποιες επιπλέον εξετάσεις.

Πρώτο τρίμηνο

Το πρώτο τρίμηνο είναι η πιο ευαίσθητη περίοδος ανάπτυξης του εμβρύου. Τώρα δημιουργούνται όλα τα συστήματα και τα όργανα του μωρού και σχηματίζεται ο πλακούντας.

Σε αυτό το τρίμηνο εκτός από τις εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να κάνετε πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εξετάσεις οι οποίες είναι οι εξής:

- PAPP-A: Είναι εξέταση αίματος και σε συνδυασμό με την αυχενική διαφάνεια μας δείχνει τη συνδυασμένη πιθανότητα εμφάνισης χρωμοσωμικών ανωμαλιών (όπως το σύνδρομο Down) στο έμβρυο.

-Λήψη τροφοβλάστης:  όταν κρίνεται απαραίτητο ή όταν η ηλικία της γυναίκας το επιβάλλει. Η τροφοβλάστη γίνεται μεταξύ της 10ης και 14ης εβδομάδας της κύησης. Με την τροφοβλάστη στοχεύουμε στην ανίχνευση  χρωματοσωμικών ανωμαλιών. συγγενών ή κληρονομικώμ ανωμαλιών  και μεταβολικών ανωμαλιών του εμβρύου.

Τα τρία τρίμηνα της εγκυμοσύνης

⇒ Πόσα υπερηχογραφήματα είναι αναγκαία στην εγκυμοσύνη;

Μεγαλώνει σωστά το έμβρυο; Είναι υγιές; Υπάρχουν δυσπλασίες ή άλλα προβλήματα; Ο πρώτος υπέρηχος στις έγκυες γίνεται μεταξύ της 9ης και της 12ης εβδομάδας της κύησης. Είναι μια σημαντική εξέταση που μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες για την κατάσταση του εμβρύου.

Ο υπέρηχος είναι μια ανώδυνη εξέταση που γίνεται με χρήση υπερηχητικών κυμάτων, τα οποία δεν είναι επιβλαβή για τα εμβρυακά κύτταρα –σε αντίθεση με την ακτινογραφία. Με τη βοήθεια των υπερηχητικών κυμάτων οι γιατροί μπορούν να εξετάσουν διάφορα όργανα, όπως η μήτρα της εγκύου ή το έμβρυο.

Φάρμακα και εγκυμοσύνη

Σύμφωνα με τον μαιευτήρα- γυναικολόγο Βασίλη Μουλακάκη απαγορεύεται η οποιαδήποτε λήψη φαρμάκου ιδίως στο α΄τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

Εξαίρεση αποτελούν τα σιδηρούχα, οι βιταμίνες και άλλα φάρμακα που χορηγούνται  μόνο κατόπιν συνταγογράφησης του γιατρού.

⇒ Οδηγίες προς τις εγκύους

Τροφοβλάστη ή Αμνιοπαρακέντηση;

Τροφοβλάστη ή Αμνιοπαρακέντηση;