Αδεια Μητρότητας: Τι ισχύει με την επέκταση στους 9 μήνες - Απαντήσεις σε κάθε απορία σας

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Είστε γονείς; Γνωρίζετε για την επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας στους 9 μήνες, η οποία ψηφίσθηκε πρόσφατα, αλλά έχετε απορίες.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ, συνεχίζει την ενημέρωση των γονιών και για αυτό απαντά σε πέντε σημαντικές ερωτήσεις, ξεθολώνοντας έτσι το τοπίο...


Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

1. Βρίσκομαι σε ειδική άδεια προστασίας μητρότητας η οποία θα λήξει (δηλαδή θα συμπληρωθεί το 6μηνο που ίσχυε μέχρι πρόσφατα) την 16/12/2022. Έμαθα ότι η άδεια μητρότητας έγινε πλέον 9 μήνες. Δικαιούμαι την παράταση των τριών μηνών;

Ναι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4997/2022, η διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας είναι πλέον 9 μήνες και καλύπτει όλες τις εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.4997/2022 η παράταση ισχύει και για τις εργαζόμενες που βρίσκονται στη σχετική άδεια μητρότητας την 25/11/2022  (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4997/2022).

2. Βρίσκομαι σε ειδική άδεια προστασίας μητρότητας η οποία έληξε την 5/11/2022. Δικαιούμαι την παράταση των τριών μηνών παρόλο που η άδειά μου έχει λήξει πριν τη δημοσίευση του νόμου που προβλέπει την παράταση;

Δυστυχώς, όχι. Σύμφωνα με την παράγραφο 2,  του άρθρου 83, Ν.4997/2022, η εφαρμογή των διατάξεων που παρατείνουν την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες αρχίζει από 25/11/2022, ημερομηνία κατά την οποία η άδειά σας έχει ήδη λήξει.

3. Η παράταση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από 6 μήνες σε 9 σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο ισχύει από 1/1/2023. Είναι σωστό;

Όχι. Σύμφωνα με την παράγραφο 2,  του άρθρου 83, Ν.4997/2022, η εφαρμογή των διατάξεων για την παράταση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από 6 μήνες σε 9 μήνες ξεκινάει από 25/11/2022 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4997/2022).

4. Η παράταση από 6 σε 9 μήνες της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας  αφορά και εμένα ως μητέρα υιοθετημένου  παιδιού;

Ναι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, του Ν.4997/2022,  η παράτασή της αφορά και εσάς ως εργαζόμενη μητέρα υιοθετημένου παιδιού και ξεκινά από την ένταξη του παιδιού στην οικογένειά σας και μέχρι τη συμπλήρωση του όγδοου έτους της ηλικίας του.

5. Ο σύζυγός μου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Θα μπορούσα να του μεταβιβάσω μέρος της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας:

Ναι, Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 43, του Ν.4997/2022,  μπορείτε να μεταβιβάσετε έως 7 μήνες από την 9μηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας προς τον πατέρα του παιδιού σας εφόσον αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.  Έτσι, προωθείται η ισότιμη κατανομή των οικογενειακών βαρών και αμβλύνεται το αντικίνητρο στους εργοδότες για την πρόσληψη γυναικών λόγω της μητρότητας.