Ποιος Δήμος δίνει επίδομα παιδιού ύψους 3.000 ευρώ

Δημοσιεύθηκε στις

Με ένα σημαντικό ποσό ενισχύονται οικογένειες ενός ορεινού δήμου της Ελλάδας, στις οποίες προστέθηκε νέο μέλος μέσα στην προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, επίδομα παιδιού ύψους 3.000 ευρώ χορηγεί ο Δήμος Αγράφων σε όσες οικογένειες απέκτησαν τέκνο το 2023. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι ανεξάρτητη από το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ που λαμβάνουν χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση των 3.000 ευρώ αφορά "ευάλωτες" οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 2023, βάσει της υπ’ αριθμ. 3-34/31-01-2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η υποβολή αιτήσεων άνοιξε τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και θα λήξει την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα ή ηλεκτρονικά στο info@agrafa.gr, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να αξιολογηθούν από την τριμελή επιτροπή.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφέροντος
  • Φορολογική δήλωση – Ε1 (2023)
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα (2023)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τέκνου
  • IBAN λογαριασμού με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα/αιτούσα (Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αποδεικτικό επιμέλειας τέκνου)
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Τα κριτήρια είναι αρχικά οικονομικά, και οι οικογένειες θα πρέπει να έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε υφιστάμενο τέκνο. Επιπλέον, θα πρέπει οι δικαιούχοι όχι μόνο να είναι δημότες του Δήμου Αγράφων, αλλά και να κατοικούν μόνιμα στην περιοχή.