ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 5000 ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Περισσότερες από 5.000 κλήσεις και 37 ηλεκτρονικά μηνύματα έχει λάβει η γενική γραμματεία Ισότητας των Φύλων στον ένα χρόνο λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900, εθνικής εμβέλειας, για την άμεση συμβουλευτική υποστήριξη γυναικών- θυμάτων βίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η γ.γ. Ισότητας των Φύλων, επί συνόλου των κλήσεων, δηλαδή 5.089 κλήσεις, οι 3.955 (76%) αφορούν σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας.

Από αυτές, οι 2.958 κλήσεις (75%) αφορούν σε καταγγελίες των ιδίων των κακοποιημένων γυναικών, ενώ οι 997 κλήσεις (25%) αφορούσαν σε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/ες 25%, γονείς 19%, άλλους συγγενείς 17%, αδελφός/ή 11%, γείτονας 10% και άλλα άτομα (14%).


Από τις 2.958 κλήσεις που αφορούν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, οι 2.448 κλήσεις (83%) αφορούν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας από σύζυγο/σύντροφο, οι 87 κλήσεις (3%) σεξουαλικής παρενόχλησης, οι 46 κλήσεις (2%) για βιασμό, οι 4 κλήσεις (0,1%) για πορνεία και 1 κλήση (0%) για trafficking, ενώ 272 κλήσεις (9%) αφορούσαν σε καταγγελία άλλων μορφών βίας, πέραν των παραπάνω. Από τις 2.958 γυναίκες που κάλεσαν τη γραμμή, οι 1.897 (64%) είναι μητέρες.

Τα αιτήματα των γυναικών που καλούν στην τηλεφωνική γραμμή αναφέρονται στην ψυχοκοινωνική στήριξη 1.396 κλήσεις (47%), σε νομική συμβουλευτική 922 κλήσεις (31%), σε νομική βοήθεια 461 κλήσεις (15,6%), στην αναζήτηση φιλοξενίας 262 κλήσεις (9%), στην αναζήτηση εργασίας 102 κλήσεις (3%).

Το προφίλ των γυναικών - θυμάτων βίας δύσκολα μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και από τα στοιχεία προκύπτει ότι δεν ισχύουν τα παλαιότερα στερεότυπα τού τύπου «νέα, χαμηλού εισοδήματος ή άνεργη, και δίχως μόρφωση».

Από τις γυναίκες-θύματα βίας, που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με την εργασιακή τους κατάσταση στην αγορά εργασίας, φαίνεται ότι:

- 31% είναι απασχολούμενες (από τις οποίες το 12% αυτοαπασχολούμενες)

- 33% είναι άνεργες (από τις οποίες το15% μακροχρόνια άνεργες) και

- 13% είναι ανενεργές.

Από τις γυναίκες-θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση φαίνεται ότι:

- 50% είναι έγγαμες

- 9% είναι άγαμες

- 8% σε διάσταση

- 6% διαζευγμένες

- 2% χήρες.

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το ποια είναι η ηλικία τους φαίνεται ότι:

- 3% είναι νέες από 15 έως 24 ετών

- 25% είναι ηλικίας 25 έως 39 ετών

- 29% είναι 40 έως 54 ετών

- 11% είναι 55-64 ετών και

- 5% είναι από 65 ετών και άνω.

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται ότι:

- 0,2% είναι τυπικά αναλφάβητες

- 11% έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- 10% την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- 6% τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου και

- 15 % την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το σύνολο των γυναικών που κάλεσαν στην τηλεφωνική γραμμή προκύπτει ότι:

- 73% είναι Ελληνίδες

- 10% είναι μετανάστριες

- 1% ανήκουν σε μειονότητες

- 1% είναι Α.με.Α.

Επιπλέον, για την οικονομική τους κατάσταση οι γυναίκες - θύματα την περιγράφουν στην αντίστοιχη ερώτηση ως κακή (23%), ενώ το 18% την αναφέρει ως μέτρια και το 12% ως καλή.

Τέλος, σημειώνεται ότι η λειτουργία της γραμμής προβλέπεται να ενισχυθεί άμεσα από την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στις πόλεις Αθήνα (Πολύκεντρο), Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Λαμία, Λάρισα και Τρίπολη, για τα οποία έχει ήδη επιλεγεί -μέσω ΑΣΕΠ- το επιστημονικό προσωπικό, που θα τα στελεχώσει.

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr