Εξετάσεις PISA: «Μετεξεταστέοι» οι Έλληνες μαθητές στη δημιουργική σκέψη - Κάτω από τον μέσο όρο

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Επιδόσεις κάτω του μέσου όρου των χωρών μελών του ΟΟΣΑ καταγράφουν οι Έλληνες μαθητές, ως προς τη Δημιουργική Σκέψη, με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 2022 που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Η έκθεση τιτλοφορείται «PISA 2022 – Volume III: Creative Minds, Creative Schools» και τα ευρήματά της τοποθετούν στην Ελλάδα στην τρίτη ομάδα διαβάθμισης επιδόσεων, δηλαδή κάτω από τον μέσο όρο (33 βαθμοί). H ελληνική βαθμολογία περιορίζεται στο 27, η δε θέση που καταλαμβάνει η χώρα ερχόμενη στην 36η θέση από τις συνολικά 64 χώρες που συμμετείχαν στην αξιολόγηση.


Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Σιγκαπούρη με 41 βαθμούς, το εκπαιδευτικό σύστημα της οποίας αναδεικνύεται κορυφαίο ως προς τη δημιουργική σκέψη.

Είναι η πρώτη φορά που η PISA αξιολογεί τη δημιουργική σκέψη των μαθητών.

Καλύτερες επιδόσεις τα κορίτσια

Αξιοσημείωτο είναι ότι καταγράφονται διαφορές στις αποδόσεις και ανάμεσα σε μαθητές που προέρχονται από τις ίδιες εξεταζόμενες περιοχές.

Έτσι στην Ελλάδα, τα κορίτσια πέτυχαν μέση βαθμολογία 28, ενώ τα αγόρια 26.

Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι σε καμία εξεταζόμενη οικονομία/χώρα τα αγόρια δεν ξεπέρασαν τα κορίτσια.

Επιπλέον, οι μαθητές με υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό στάτους είχαν κατά μέσο όρο καλύτερες επιδόσεις στη δημιουργική σκέψη, με βαθμολογία περίπου κατά 9,5 μονάδες υψηλότερη από τους υστερούντες σε αυτό το σημείο μαθητές.

Υπεροχή των ιδιωτικών σχολείων

Μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία εμφανίζουν γενικά καλύτερη απόδοση στην αξιολόγηση της δημιουργικής σκέψης εν συγκρίσει με τους φοιτούντες σε δημόσια, τάση που απαντάται στην πλειονότητα των εξεταζόμενων οικονομιών.

Μάλιστα η υπεροχή των μαθητών που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία φαίνεται να είναι εντονότερη όχι στις χώρες με εν γένει υψηλές αποδόσεις αλλά σε χώρες που σημειώνουν τις χαμηλότερες.

Έτσι στα 2/3 των χωρών που υποαποδίδουν οι μαθητές ιδιωτικών σχολείων ξεπέρασαν τους συνομηλίκους τους που προέρχονται από δημόσια σχολεία.

Στην Ελλάδα, η διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων διαμορφώνεται στις 7 μονάδες.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν επίσης υπεροχή ως προς τη δημιουργική σκέψη των μαθητών που φοιτούν σε προγράμματα γενικών σπουδών έναντι εκείνων που ακολουθούν προεπαγγελματικά ή επαγγελματικά προγράμματα. Στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και την Ελλάδα, οι μαθητές σε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης συγκέντρωσαν περίπου 10 περισσότερους βαθμούς από μαθητές φοιτούντες σε επαγγελματικές σπουδές.

Χωρίς ενθάρρυνση

Απογοητευτικά είναι, τέλος τα στοιχεία που αποτυπώνουν το πώς αξιολογούν οι Έλληνες μαθητές την ενθάρρυνση που δέχονται από τους δασκάλους τους ως προς τη δημιουργική σκέψη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Αυστρία, την Τσεχία, την Ελλάδα και την Πολωνία, είναι λιγότερο των μισών οι μαθητές εκείνοι που αναφέρουν ότι οι δάσκαλοί τους τους ενθαρρύνουν να παρουσιάσουν πρωτότυπες ή δημιουργικές λύσεις σε εργασίες.

Πώς ορίζεται η «Δημιουργική Σκέψη»

Υπό τον όρο «δημιουργική σκέψη» η εξέταση PISA ορίζει την ικανότητα των μαθητών να εμπλέκονται παραγωγικά στη δημιουργία, στην αξιολόγηση και στη βελτίωση ιδεών που μπορούν να οδηγήσουν σε πρωτότυπες και αποτελεσματικές λύσεις, πρόοδο στη γνώση και γόνιμες εκφράσεις φαντασίας.

Εξετάζει δλδ την ικανότητα των μαθητών να παράγουν πρωτότυπες και ποικίλες ιδέες, διερευνά τον τρόπο που η απόδοση και οι στάσεις των μαθητών σχετικά με τη δημιουργική σκέψη διαφέρουν μεταξύ και εντός των χωρών, καθώς και με διαφορετικά χαρακτηριστικά μαθητών και σχολείων.