Ειδική άδεια μητρότητας στις μητέρες με συμβάσεις στο Δημόσιο ζητεί η κ. Άννα Ευθυμίου

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Η κ. Άννα Ευθυμίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Θεσσαλονίκης είναι μητέρα δυο μικρών παιδιών. Ως μαμά αντιλαμβάνεται καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί για τη στήριξη των εργαζομένων, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή αναφορικά με τη λήψη μέριμνας ως προς την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας για τις μητέρες εργαζόμενες στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).


«Τόσο με τη διττή ιδιότητά μου ως Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης όσο δικηγόρου εξειδικευμένης στο εργατικό δίκαιο, γίνομαι δέκτης του παραπάνω ζητήματος από νέες μητέρες, εργαζόμενες στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), οι οποίες αναγκάζονται να ζητήσουν άδεια άνευ αποδοχών, αλλά ακόμα και να εγκαταλείψουν την εργασία τους», σημείωσε.

Η βουλευτής, παραθέτοντας την ισχύουσα νομοθεσία, επισήμανε το γεγονός ότι οι μητέρες που εργάζονται στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπό καθεστώς ΙΔΟΧ αντιμετωπίζονται δυσμενώς ως προς την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, καθώς δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προβλεπόμενες ευεργετικές διατάξεις που ισχύουν τόσο για τους υπαλλήλους σε οργανικές θέσεις ή τους ΙΔΑΧ στον δημόσιο τομέα όσο και για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με την Άννα Ευθυμίου, «αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης στην εργασία και της μη διάκρισης, καθώς η μητέρα εργαζόμενη συμβασιούχος ορισμένου χρόνου του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα καλείται να επιστρέψει στην εργασία της μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και ενώ το βρέφος είναι ακόμη δύο μηνών, παρόλο που δεν μπορεί να γίνει δεκτό σε βρεφονηπιακό σταθμό πριν να συμπληρώσει τους έξι μήνες».

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω η βουλευτής ρώτησε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αν προτίθεται να αποκαταστήσει την παραπάνω δυσμενή διάκριση και αν είναι στις άμεσες προτεραιότητές του η τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, ώστε να υπάγονται στις διατάξεις για την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και οι εργαζόμενες στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

Δείτε εδώ αναλυτικά την ερώτηση από την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.