Οι δυσκολίες λόγου μπορεί να οδηγήσουν σε μαθησιακές δυσκολίες

Δημοσιεύθηκε στις

Είναι γεγονός ότι πολλά παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες στην σχολική ηλικία είχαν προβλήματα λόγου στην προσχολική ηλικία. Ευτυχώς όμως δεν συμβαίνει το αντίθετο δηλαδή όλα τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα λόγου θα αποκτήσουν μαθησιακές δυσκολίες. Κι αυτό διότι εάν τα προβλήματα λόγου εντοπιστούν νωρίς μπορούν να ξεπεραστούν με την βοήθεια ειδικού.

Για να καταλάβει ένας γονιός ότι το παιδί του έχει δυσκολίες στην μάθηση θα πρέπει πρώτα να ενταχτεί στο σχολικό πλαίσιο. Ωστόσο ενδείξεις μπορεί να υπάρχουν από την προσχολική ηλικία.


  • Καθυστερημένη έναρξη ομιλίας.
  • Φωνολογικά και αρθρωτικά προβλήματα.
  • Αργή ανάπτυξη λεξιλογίου, αδυναμία εύρεσης της κατάλληλης λέξης.
  • Δυσκολία στην ανάκληση γεγονότων.
  • Δυσκολία στην εκμάθηση αριθμών, χρωμάτων, σχημάτων κτλ.
  • Υπερβολικά ανήσυχο και εύκολη διάσπαση προσοχής.
  • Δυσκολία στην αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους.
  • Περιορισμένη ικανότητα στην ακολουθία οδηγιών.

Τον κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης υπάρχουν όμως τα αναπτυξιακά ορόσημα που άμα ξεπεραστούν καλό είναι οι γονείς να ζητήσουν την γνώμη ειδικού.

Σε ηλικία 18 μηνών :λέει μονό φωνήεντα και καθόλου σύμφωνα. Χρησιμοποιεί 2-3 λέξεις αλλά δεν τις χρησιμοποιεί πάντα για να δηλώσει το ίδιο πράγμα. Π.χ λέει μάμα και όταν βλέπει τον μπαμπά ή τον αδελφό.

Σε ηλικία 2 ετών :το λεξιλόγιο του εκτός από το μαμά αποτελείται από λίγες και ακαταλαβίστικες λέξεις και δεν παραθέτει δυο λέξεις στην σειρά για να σχηματίσει πρόταση π.χ ¨τουτού πα¨ ΄΄το αυτοκίνητο πάει ΄΄.

Σε ηλικία 3 ετών :η ομιλία του εξακολουθεί να είναι ακαταλαβίστικη, το λεξιλόγιο του περιορισμένο σε ουσιαστικά λίγα ρήματα δεν χρησιμοποιεί επίθετα , άρθρα, προθέσεις , επιρρήματα, δεν έχει την έννοια του πληθυντικού και δεν σχηματίζει απλές προτάσεις π.χ θέλω να πιω χυμό.

Σε ηλικία 4 ετών :οι προτάσεις του είναι μικρές και όχι σωστά δομημένες π.χ ΄΄ όχι φάω ΄΄ αντί ΄΄ δεν θέλω να φάω ΄΄ ή ΄΄ θέλω πάω κούνιες αντί ΄΄ θέλω να πάω στις κούνιες ΄΄. Η ομιλία του δεν είναι κατανοητή και δεν μπορεί να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα.

Σε ηλικία 5 ετών :το λεξιλόγιο του είναι φτωχό και οι προτάσεις του μικρές. Σε αυτήν την ηλικία το μέσω μήκος των προτάσεων είναι 9-11 λέξεις. Δεν μπορεί να διηγηθεί με ευχέρεια ένα γεγονός και στην ομιλία του κάνει πολλά σφάλματα.

 

Τσιλιώρη Ελένη

Λογοπεδικός Msc slp-ccc

Επιστημονική υπεύθυνη του κέντρου αναπτυξιακής παιδιατρικής Έκφραση & Λόγος

Εξωτερική συνεργάτης του Παίδων Αγία Σοφία

 

tags:tags:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ