Επιβαρυντικοί παράγοντες για τη γονιμότητα

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την γόνιμη ηλικία και πως μπορείτε να ενισχύσετε την γονιμότητα σας.