6ος - 7ος μήνας

Αδρή κινητικότητα

Μπρούμυτα

 • Σηκώνει το κεφάλι και το στέρνο στηριζόμενο στα άκρα του που είναι τεντωμένα

Ανάσκελα

 • Σηκώνει το κεφάλι του από το μαξιλάρι
 • Ανυψώνει τα κάτω άκρα του και πιάνει με τα χέρια του

Καθιστή θέση

 • Βοηθά στο να ανασηκωθεί όταν το κρατήσουμε απ΄τα χέρια

Όρθια θέση

 • Χοροπηδάει
 • Κρατάει το βάρος του όταν το κρατήσουμε όρθιο

Μετακίνηση

 • Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του
 • Γυρίζει μπρούμυτα, πλάγια, ανάσκελα

Λεπτή κινητικότητα

 • Πιάνει έναν κύβο, τον φέρνει στο στόμα του και μετά τον πετάει

Αντίληψη- Συμπεριφορά

 • Εξερευνά με τα μάτια το περιβάλλον
 • Αντιδρά με έντονες κινήσεις των άκρων και γέλιο όταν κάποιος παίζει μαζί του
 • Αρχίζει να προφέρεο μονοσύλλαβους φθόγγους
 • Ενδεχόμενα μιμείται ήχους

 

Όλα όσα θα αναφερθούν στα διάφορα στάδια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης είναι απλώς ενδεικτικά. Η ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι εξατομικευμένη και τυχόν διαφοροποίηση από τα παραπάνω πρέπει να συζητηθεί με τον παιδίατρο

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης