2η με 6η εβδομάδα

Αδρή κινητικότητα

Μπρούμυτα

 • Τα άκρα είναι λυγισμένα και σε απαγωγή
 • Μπορεί να σηκώσει λίγο το κεφάλι του
 • Όταν το βρέφος αιωρείται στηριζόμενο στην παλάμη μας με την κοιλιά, κρατά το κεφάλι στο ίδιο ύψος με το σώμα και τα άκρα, άνω και κάτω ελαφρώς λυγισμένα

Ανάσκελα

 • Κρατάει το κεφάλι στο πλάι και τα χέρια σε κάμψη κοντά στο σώμα ή στο στόμα του

Καθιστή θέση

 • Όταν το ανασηκώνουμε για να καθίσει, το κεφάλι δεν ακολουθεί το σώμα, μένει προς τα πίσω και τα χεράκια είναι κλεισμένα σε γροθιά

Όρθια θέση

 • Κάνει αυτόματη βάδιση (πρωτογενές αντανακλαστικό)

Λεπτή κινητικότητα

 • Τα δάχτυλα σε σφιχτή “γροθιά"
 • Καμιά φορά ένα χέρι στο στόμα
 • Τα χεράκια σφίγγουν όταν έρχονται σε επαφή με κάτι (πρωτογενές αντανακλαστικό του δραγμού)

Αντίληψη- Συμπεριφορά- Επικοινωνία

 • Αντιδρά σε ήχους, στο φως και στα οπτικά ερεθίσματα
 • Ανταποδίδει το χαμόγελο στη μητέρα του ή στον εξεταστή

 

Όλα όσα θα αναφερθούν στα διάφορα στάδια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης είναι απλώς ενδεικτικά. Η ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι εξατομικευμένη και τυχόν διαφοροποίηση από τα παραπάνω πρέπει να συζητηθεί με τον παιδίατρο

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης