10ος - 12ος μήνας

Aδρή κινητικότητα

 • Κάθεται σίγουρα για πολλή ώρα μόνο του
 • Πετά συνεχώς τα παιχνίδια του στο πάτωμα
 • Σηκώνεται μόνο του και ξανακάθεται
 • Αφήνει τα χέρια του από το έπιπλο που στηρίζεται
 • Μπορεί να περπατήσει όταν το κρατούν από το ένα χέρι

Μετακίνηση

 • Μπουσουλάει στα τέσσερα

Λεπτή κινητικότητα

 • Μπορεί και πιάνει αντικείμενα με το δείκτη και τον αντίχειρα
 • Κρατάει το κουτάλι αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σωστά
 • Δείχνει με το δείκτη για να ζητήσει αυτό που θέλει

Αντίληψη- Συμπεριφορά- Επικοινωνία

 • Αναζητάει ένα παιχνίδι του που το κρύψαμε
 • Καταλαβαίνει μικρές προτάσεις ( φέρε, δώσε, πάρε)
 • Συνεργάζεται όταν το ντύνουμε κρατώντας τα χέρια ψηλά
 • Μιλάει μόνο του πολύ
 • Γνωρίζει το όχι και το μη
 • Χαίρεται να βλέπει εικόνες

 

Όλα όσα θα αναφερθούν στα διάφορα στάδια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης είναι απλώς ενδεικτικά. Η ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι εξατομικευμένη και τυχόν διαφοροποίηση από τα παραπάνω πρέπει να συζητηθεί με τον παιδίατρο

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης