Ξεκινά η Ενισχυτική Διδασκαλία για τους μαθητές του Γυμνασίου σε όλη τη χώρα

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 ξεκινά η Ενισχυτική Διδασκαλία για τους μαθητές των Γυμνασίων όλης της χώρας. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας αφορά την παρακολούθηση από τους μαθητές των Γυμνασίων αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.

 

 

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα.

Κάθε διδακτική ώρα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα διαρκεί 45 λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος θα είναι 5 λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δε θα διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες. Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα διεξάγονται κανονικά. Τέλος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Ενισχυτική Διδασκαλία θα λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τον Οκτώβριο, με απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού, Γεωργίου Βασιλειάδη, έχουν καθορισθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ 4427/Β/5.10.2018) για την ένταξη των μαθητών/τριών – αθλητών/τριών στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική υποστήριξη και ήδη υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Αφού πρώτα ρυθμίστηκαν τα προβλήματα με τις απουσίες των μαθητών-αθλητών που λόγω μη σχετικής πρόβλεψης έμεναν στην ίδια τάξη στο παρελθόν, υπέγραψαν ο υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου και ο υφυπουργός Αθλητισμού κ. Βασιλειάδης τα έγγραφα για την ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών-αθλητών. Μέτρο που έχει στόχο να δίνεται στον νεαρό αθλητή η δυνατότητα να καλύψει τα κενά των μαθημάτων που έχασε λόγω των αθλητικών αγωνιστικών υποχρεώσεών του.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική υποστήριξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας εδώ!

 

 

tags:


tags: